- Persbericht - 

Download bovenstaande foto in hoge resolutie

Alert,  Alarm doormeldingssysteem voor SCADA pakketten

Juni 1999; Het automatiseringsbedrijf CimPro presenteert Alert, een alarm doormeldingspakket welke naadloos aansluit bij vrijwel alle op de markt aanwezige SCADA pakketten.

Alert laat toe om zeer eenvoudig alarmen vanuit het proces door te sturen naar gelijk welk device zoals GSM, Semadigit, fax, naar een gewoon telefoontoestel via een ingebouwde stemcomputer of zelfs via E-mail. In tegenstelling met de voorzieningen bij een klassiek SCADA pakket wordt met Alert eveneens gecontroleerd of de operator wel degelijk de boodschap goed ontvangen heeft. Indien deze binnen een instelbare tijdsperiode de ontvangst van het alarm niet bevestigd heeft, worden automatisch volgende personen verwittigd. Tenslotte is er binnen Alert een volledige jaarkalander ter beschikking om afhankelijk van datum en tijd verschillende personen op te bellen.

Alarmddormeldingssysteem

Op afstand bestuurde systemen worden vandaag de dag méér en méér bewaakt met behulp van SCADA pakketten. Dit zijn echter meestal generieke systemen welke meestal te kort schieten voor een modern alarm doormeldingssysteem. Deze ontberekende functionaliteiten worden voorzien door Alert. Bij de opkomst van het alarm in de PLC of Telemetriesysteem wordt dit gemeld via het SCADA systeem aan Alert. Op dit ogenblik zal het pakket ,via een ingebouwde database , een telefoonnummer vormen. De in het SCADA pakket voorziene alarmtekst wordt naar buiten gestuurd. Met Alert kan gelijk welke SMS ( Short Message Service ) bericht verzonden worden naar GSM, Semadigit of Semafoon. Binnen de database van Alert wordt eveneens , per alarm , opgegeven hoe vlug dat de wachtsman dit alarm dient te bevestigen. Indien deze niet binnen de ingestelde tijd heeft teruggebeld wordt de volgende persoon automatisch verwittigd. Dit tot zolang dat het susteem gehoor heeft gekregen. Met het pakket kunnen eveneens berichten worden doorgestuurd via E-mail. Op deze wijze kunnen tal van personen tegelijkertijd kritische informatie ontvangen via het wereldwijde Internet.

Ingebouwde kalander.

Binnen bedrijven zijn er meestal verschillende personen welke deel uit maken van de wachtdienst. Hier wordt zeer dikwijls in een beurtrol gewerkt. Dit kan eveneens worden ingesteld binnen Alert. Binnen de database van Alert kunnen verschillende weekkalenders worden opgevuld. Op het ogenblik dat een alarm actueel wordt, zal het systeem afhankelijk van tijdstip en datum de juiste persoon oproepen. Ook weekends, feest- en vakantiedagen kunnen zeer eenvoudig worden ingesteld. Tenslotte kunnen ook groepen van personen worden gekoppeld aan datum- en tijdsgroepen indien verschillende personen dienen te worden geïnformeerd over bepaalde kritische events. Dankzij het gebruik van de ingebouwde E-mail functionaliteit kunnen deze eenvoudig worden geïnformeerd. Ook via klassieke telefoontoestellen kunnen alarmboodschappen worden verstuurd. Hiervoor wordt er in de PC een speciale kaart voorzien. De wachtsman zal dan Nederlandstalige berichten ontvangen, waar ook procesinformatie informatie over kan worden opgenomen.


SCADA pakketten
Alert is een uitbreiding van de bestaande populaire SCADA pakketten. De informatie welke reeds in het SCADA pakket aanwezig is wordt echter volledig geïntegreerd binnen Alert. Alarmteksten worden vanuit het SCADA pakket één op één doorgemeld naar de database van Alert. Dit bespaart héél wat reëngineering van de bestaande applicaties. Alert sluit naadloos aan bij Fix DMACS , Wizcon , In Touch , Factory Link , Citect, IC 2000 , Cimplicity, WIN C/C en andere.

Marktsegmenten
Het Alert pakket wordt vooral ingezet bij op afstand bestuurde installaties. De voornaamste doelmarkten zijn installaties voor waterschappen, rioolgemalen , utiliteitsbedrijven zoals water- ,gas- en elektriciteitsdistributie, en gebouwbeheerssystemen. Ook interne oproepsystemen zoals in productiebedrijven, ziekenhuizen .. behoren tot de mogelijkheden.


CimPro BV

CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen. Deze systemen bestaan uit goed integreerbare standaardproducten, gebaseerd op industriële standaarden. Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikaten onderling uitwisselbaar CimPro levert de hard- en software, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en after sales. Voor de telemetriemarkt biedt het bedrijf totaaloplossingen gebaseerd op het TBOX systeem en beheerssystemen op afstand gebaseerd op populaire SCADA pakketten. Voor de realisatie van projecten werkt het bedrijf samen met verschillende door CimPro gekwalificeerde integratoren.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Dirk Casteleyn, General manager CimPro BV
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Postbus 3196, 4800 DD Breda

Telefoon (076) 531 77 88
Fax (076) 531 77 99
E-Mail info@cimpro.com
Web www.cimpro.com