Automatisering van 210 kunstwerken bij Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van DelflandHet Hoogheemraadschap van Delfland gaat de komende jaren het waterpeilbeheer moderniseren.Hiervoor is het project technische automatisering Waterbeheersing (kortweg TA-project) gestart. Het TA-project valt onder het programma ABC-delfland, dat verruiming van de bergingsen bemalingscapaciteit tot doel heeft. Het TA-project houdt in dat de automatisering van 160 bestaande kunstwerken wordt omgebouwd naar nieuwe automatisering en dat vijftig nieuw te bouwen kunstwerken van automatisering worden voorzien. Verder worden ruim honderd losse meetpunten geleverd.  Een en ander wordt aangesloten op het visualisatie- en besturingssysteem (VBS). Dit is de nieuwe hoofdpost die geplaatst wordt in de regelkamer van het Hoogheemraadschap in Vlaardingen.

 

Hoogheemraadschap van Delfland

Daarnaast wordt ook een database voor de opslag van gevalideerde gegevens afkomstig uit het VBS ontwikkeld. De werkzaamheden worden verricht door ICT Automatisering en Vodafone (communicatieverbindingen).Dankzij de nieuwe automatisering heeft Delfland veel sneller en nauwkeuriger inzicht in de waterpeilen in het gebied. Doordat er veel meer informatie vanuit het kunstwerk komt, zal het ook mogelijk zijn het beheer en onderhoud efficiënter uit te voeren.

 

Brochure Automatisering van 210 kunstwerken bij Hoogheemraadschap van Delfland

Brochure Waterproof ICT Automatisering

Terug naar referenties