Beheer van gemalen bij de gemeente Echt-Susteren

Gemeente EchtDe gemeente Echt-Susteren recent ontstaan na de samensmelting in 2003, is gelegen in Limburg , tussen Sittard en Roermond. De gemeente telt 32.183 inwoners , en 13.872 woningen en heeft een oppervlakte van 10,347 hectare.Door het adviesbureau DHV werd er een integraal rioleringsplan opgesteld. Hierin werden er een aantal nieuwe berg-bezinkbassins voorzien. Verder werden een aantal bestaande gemalen gerenoveerd , en werden er een groot aantal nieuwe bijgebouwd. Na een uitgebreide marktstudie , koos de gemeente voor een open telemetrie systeem , met open protocollen , welke ook door lokale integratoren kunnen geconfigureerd worden.


Project


Gemeente EchtIn het project , werden er méérdere TBOX systemen geplaatst. Voor minder kritische gemalen werd er voor GSM of telefoonlijn gekozen . De kritische gemalen dienen echter continue in verbinding te staan met het bovengelegen beheerssysteem. Hiervoor werd een draadloze radio verbinding en "leased lines" geïnstalleerd. In het beheerssysteem krijgt men een real-time en historisch overzicht van het compleet systeem.

 


RTC Module


 Gemeente EchtIn het beheersssysteem werd ook een Real-Time Control; ( = RTC ) module ingebouwd. Met deze RTC module wordt de bergingscapaciteit van het rioolstelsel geoptimaliseerd. Bij grote aanvoer van afvalwater worden volgens een wiskundig algoritme in de RTC module , de verschillende "tussen schuiven " achtereenvolgens "geknepen" , waardoor het rioolstelsel gebruikt wordt als buffer. Op deze wijze kan het stelsel veel meer water bijhouden , dan wanneer de gemalen op volledige capaciteit blijven draaien. Hierna worden de schuiven weer geopend en de gemalen weer op volledige capaciteit geschakeld. De RTC module module werd ontwikkeld door CimPro in samenwerking met Mous Pompenbouw uit Balk. Het beheerssysteem is gebaseerd op het open SCADA ( = Supervisory Control And Data Aquistion ) pakket Wizcon For Internet. Hierin werden overzichtsplaatjes , trengrafieken en alarmoverzichten voorzien. Het beheer van alarmen werd gerealiseerd binnen het pakket Alert. Alle alarmen worden via het Alert pakket verder gestuurd naar de juiste wachtsman , afhankelijk van dag- en weekroosters. Tevens dienen urgente alarmen ook bevestigd te worden.

 

Technische Fiche


T-BOX

  • 25 TBOX systemen
  • Communicatie met PSTN- en GSM modems
  • Leased Lines
  • Draadloze communicatie met radio ( 433 MHz – 2 Km )
  • IEC 61131-C besturing
  • Dataloggen tot 50.000 records
  • Versturen van alarmen via SMS
  • Wizcon For Internet SCADA pakket
  • Alert alarm beheerspakket 

Download

Klik hier voor Brochure TBOX
Klik hier voor Brochure Alert

Terug naar referenties