Stichting Water is our World is een non-profit organisatie, opgericht in 2007 met als voornaamste doel:  Het leveren van drinkwater aan mensen in kleine dorpjes in ontwikkelingslanden.

Dit realiseren ze door gebruik te maken van materialen die bij de drinkwaterbedrijven in Nederland vrijkomen. Hierbij kan gedacht worden aan filters, pompen, aggregaten, leidingmateriaal etc..
Deze materialen worden door de stichting schoongemaakt, opgeknapt en,  indien nodig, gereviseerd zodat ze weer enkele decennia meekunnen. Deze worden naar ontwikkelingslanden, o.a. in Senegal, Vietnam, Suriname overgebracht en hergebruikt waardoor vele duizenden mensen van drinkwater worden voorzien.  

Ook in Europa heeft de stichting enkele projecten uitgevoerd. Eén van die projecten betrof arseenverwijdering in Servië. Arseen is een giftige en kankerverwekkende stof die in de hele wereld in grondwater gevonden wordt. In de Balkanlanden worden hele hoge concentraties in grondwater gevonden. Tot voor kort was er nog geen zuiveringsmethode voor arseenverwijdering uit water beschikbaar. Samen met Unesco-IHE heeft Vitens een eenvoudige en goedkope methode ontwikkeld. Die methode is nu in Backi Vinogradi, een plaatsje met 1400 inwoners op de grens van 

Servië en Hongarije, toegepast. In deze plaats werden de hoogste gehalten aan arseen in Europees grondwater gevonden, 200 microgram per liter, maar liefst 20 x boven de wettelijke norm voor arseen in drinkwater.

De stichting heeft hiervoor een overbodige grondwatersaneringsinstallatie van de provincie Overijssel gekregen. De installatie werd opgeknapt en aangepast op het nieuwe ontwerp en vervolgens weer geïnstalleerd en opgebouwd in Servië. De bedienings-PLC is door CimPro geleverd. De installatie is volledig geautomatiseerd en kon ook op afstand, door CimPro vanuit Nederland, bediend worden.

Meer informatie vindt u over deze stichting op www.waterisourworld.com