CimPro in zee met KU LeuvenCimPro is in een innovatieproject gestapt met KU Leuven - Odisee voor het benchmarken van perslucht- en stoominstallaties voor de industrie. Omdat de industrie niet altijd de juiste kennis of instrumenten voorhanden heeft om efficiënt energiestromen in kaart te brengen en ogenblikkelijk op te volgen, is het noodzakelijk hiervoor een draagvlak op te bouwen aan de hand energieanalyse.


Het project omvat 3 fases.

De eerste fase betreft het scannen van de nutsvoorzieningen, waarbij de energie-efficiëntie beoordeeld zal worden. Hierbij staan veldmetingen in het project centraal, zodat aan de hand van numeriek onderbouwde resultaten het potentieel van de impact door hedendaagse technologieën op de energieconsumptie zichtbaar gemaakt kan worden.

In een tweede fase wordt  een energielabel  gedefinieerd voor de perslucht- en stoominstallatie. Nu wordt bij uitbreiding of vervanging van nutsvoorzieningen namelijk al te vaak enkel rekening gehouden met de initiële kostprijs van een installatie en wordt de energie-efficiëntie in functie van de tijd uit het oog verloren. Een thermodynamische analyse zal gehanteerd worden als vertrekpunt voor het bepalen van kengetallen die de maatstaf zullen zijn voor de energie-efficiëntie en duurzaamheid van een installatie.

 

CimPro in zee met KU Leuven

 

In de derde fase worden bewakingsalgoritmes ontwikkeld op een hoger gelegen energiemanagementsysteem. Dalende energie-efficiëntie kan veroorzaakt worden door de toename van persluchtlekken, door de slechtere prestaties van de energieomvormers door vervuiling van filters, condensors, isolatieschade, koelmiddelverlies, enz . Een energiebesparingspotentieel van 10% tot 15% is realistisch.

Er wordt ruim aandacht besteed aan de technologietransfer naar de industriële partners, waarbij het vaak bedrijven betreft die actief zijn in energiemanagementsystemen, en energieaudits. Naast CimPro stappen ook eindgebruikers zoals  zuivel verwerkend bedrijf INEX en de chocoladegigant Barry Callebaut in het project. De industriële partners zijn ook bevoorrecht om de bewakingsalgoritmen ontwikkeld in te zetten in hun bedrijf.

CimPro zal de kennis van dit project delen met zijn relaties en integreren in de geautomatiseerde analyse algoritmes van zijn energiemanagement systemen.

 


Lees meer over energiemanagement industrie

 


 

Ik wil meer weten over over energiemanagement

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op