Download bovenstaande foto


Cimpro sluit nieuw, exclusief distributiecontract

Breda , 28 augustus 1997 - Cimpro, leverancier van open besturingssystemen voor industriële automatiseringsdoeleinden, heeft een exclusief distributiecontract afgesloten met Technotrade voor de distributie van het open telemetriesysteem TBOX in Nederland. Momenteel zijn er wereldwijd al meer dan 10.000 systemen operationeel. TBOX wordt in combinatie met het SCADA procesbesturingspakket Wizcon 5 ingezet voor de communicatie met onbemande stations, zoals bij waterschappen, (riool)waterzuiveringen, waterleidingbedrijven en nutsbedrijven.

TBOX

Het TBOX-systeem is een open telemetriesysteem voor de bediening van onbemande stations. Op elke TBOX zijn standaard vijf communicatiepoorten aanwezig. Hiermee is lokale communicatie mogelijk met printers, tekstdisplays of regelaars en communicatie op afstand via een modem met andere TBOX- systemen of SCADA-systemen. In alarmsituaties belt TBOX oproepsystemen, zoals semafoon, semascript en GSM, om boodschappen draadloos door te sturen. In tegenstelling tot een PLC (vrij programmeerbare besturing) kan het besturingsprogramma in de TBOX eenvoudig gewijzigd worden via een normale telefoonlijn. Eén telefoonlijn volstaat voor de overdracht van gegevens of het aanpassen van programma's. De TBOX kan gedurende enkele dagen gegevens opslaan tot meer dan 100.000 waardes. Op elke communicatiepoort kunnen verschillende protocollen ingesteld worden. Standaard wordt het Modbusprotocol gebruikt. Dit protocol is ook ingebouwd in veel andere systemen, waaronder regelaars en PLC's. Als communicatiemedium kan gebruik gemaakt worden van conventionele telefoonlijnen, ISDN-lijnen of satellietcommunicatie. Omdat ook communicatie mogelijk is via GSM, kunnen er ook gegevens geregistreerd worden op plaatsen waar geen vaste telefoonlijnen beschikbaar zijn.

Wizcon 5

Het hogergelegen procesbesturingssysteem is gebaseerd op het SCADA supervisiesysteem Wizcon 5. Op vaste tijdstippen belt Wizcon 5 de verschillende TBOX systemen om historische gegevens op te halen en in Wizcon weg te schrijven. Bij dringende alarmen kan TBOX echter Wizcon 5 ook zelf opbellen. Voor mobiele gebruikers is WizMobile beschikbaar, zodat bijna vanaf ieder plaats verbinding gelegd kan worden met een TBOX systeem of Wizcon 5. Voor grote applicaties is WizNet beschikbaar. Deze real-time Intranet-server stelt gegevens beschikbaar, ongeacht het Netscape werkstation.

Cimpro BV

Cimpro levert de hard- en software voor open besturingssystemen, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en after sales. De prototyping van systemen realiseert Cimpro zelf. Met de klant wordt hierover een co-maker formule afgesproken, waarbij kosten en levertijd vooraf vastliggen. Voor de realisatie van vervolgprojecten kan de klant een beroep doen op gespecialiseerde, door Cimpro geselecteerde en opgeleide system integrators. Als de klant het systeem liever zelf implementeert, verzorgt Cimpro de opleiding en projectcoaching.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Ing. Angel Schneiderberg, Account Manager Cimpro BV
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Postbus 3196, 4800 DD Breda

Tel (076) 531 77 88
Fax (076) 531 77 99
E-Mail cimpro@cimpro.com
Web www.cimpro.com