Dierlijk vet wordt biobrandstof bij Rendac


RendacRendac Son is onderdeel van de divisie “Ingredients” van VION, een grote inernationale speler op het gebied van food en pharma.. De activiteiten van Rendac bestaan uit het ophalen, verwerken en (laten) vernietigen van dierlijke restmaterialen en kadavers op een verantwoorde manier zodat bruikbare brandstoffen ontstaan. Rendac Son kenmerkt zich door een intensief logistiek proces.en een technisch hoogwaardig verwerkingsproces, gebaseerd op hygiëne en waarborgen voor de gezondheid van mens en dier.

 

Ecoson is een zusterbedrijf van Rendac Son dat zich richt op de productie van “groene energie” uit biomassa. Met geraffineerd dierlijk vet en biodiesel produceert Ecoson ook twee verschillende tweede generatie biobrandstoffen.

Rendac en Imtech

Reeds decennia oud is de relatie tussen het kadaver- en slachtbijproducten verwerkend bedrijf Rendac te Son en systeemintegrator Imtech te Wommelgem. Zo maakten beide bedrijven samen de hele ombouw door van Rendac, van de productie van grondstof voor veevoer uit kadavers, naar die van brandstof, naar aanleiding van de BSE krisis. Dit om risico’s in verband met hitte-resistente schadelijke eiwitten afkomstig van kadavers in het voer te vermijden. “Het was een rare tijd”, herinnert zich Chris Rietveld, toen reeds directeur van Rendac, “waarin éénsklaps je volledige afzetmarkt met één pennetrek in de regelgeving wordt geschrapt, en je 100% moet overschakelen op een vervangmarkt.
De gang van zaken gaf ook aanleiding tot nieuwe ideeën.

Biobranstof productie

Rendac

In 2006 werd door het management van Rendac een ambitieus project ontwikkeld, om de activiteiten van (bio)brandstofproductie avant la lettre, uit te breiden naar verwerking van slachtafval en dierlijk vet. Hiervoor werd een aparte entiteit EcoSon opgericht.De processen die voor deze verwerking nodig zijn, zijn niet breed verspreid. Voor het bouwen van een vergistingsinstallatie werd een studiebureau ingeschakeld in verband met de nodige proceskennis. Reiniging van dierlijke vetten werd door Rendac zelf bedacht. Raffinage van gereinigd vet werd als proces sleutel op de deur ingekocht, evenals de stap van geraffineerd vet naar biodiesel. Samen met groene stroom, geproduceerd uit biogas, is dat meteen het “eindproduct” dat beoogd wordt.Naast de processen die sleutel op de deur ingekocht werden, stond Rendac zelf in voor de gehele engineering en samenbouw van de andere componenten: tanks, piping, pompen, stookinstallaties, en vooral een grote gasmotor, om eigen processen aan te drijven nuttig voor alle installaties van EcoSon zelf.

Industriële automatisering met SCADA

REndac

Deze hele projectomvang werd in enkele grote aanbestedingspakketten gegoten, waaronder E&I en fabrieksautomatisering. Deze omvatte tevens de nodige algemene infrastructuur. Het ging om een strikt onpersoonlijke aanbestedingsprocedure geleid door een studiebureau. Het was een doelbewuste benchmark, waar Imtech zonder meer als beste aanbieder uit naar voor kwam. Daar bleef het niet bij. Ook de sleutel op de deur leverancier van de vetraffinage, Crystallisation&Degumming, besliste zijn stuurkast, met ontwerp volgens eigen standaarden en gewoonten, door Imtech te laten ontwerpen en bouwen.En last but not least, deze uitbreiding, inclusief sleutel op de deur leveringen, moest ook gevisualiseerd worden. De beslissing voor het reeds jaren naar tevredenheid geïnstalleerd Scada pakket Wizcon was zeer natuurlijk. Naast de integratie van de nieuwe met de bestaande installaties, werd beslist om voor de hele bestaande fabriek de Wizcon omgeving te upgraden. In de vele jaren is Wizcon geëvolueerd tot een zeer krachtig pakket in zijn soort, en konden heel wat destijds geschreven addons en maatwerk verwijderd worden.

Terug naar referenties