Draadloos versturen van grondwaterstanden bij Waterschap Groot Salland

Groot_SallandWaterschap Groot Salland heeft een plan Marswetering uitgevoerd met als doel waterconservering. Voor het peilbeheer van de Marswetering zijn 11 stuwen geplaatst en geautomatiseerd. Een drietal van deze stuwen zijn voorzien van draadloze online informatie van grondwaterstanden. Hiervoor werden de grondwatermeetpunten voorzien van radio-communicatie. Deze meetpunten worden van energie voorzien door zonnecollectoren, tevens worden accu’s geladen, zodat dag en nacht gemeten kan worden. Deze meetsamples worden elk kwartier radiografisch doorgestuurd naar de dichtstbijzijnde stuw. De meetgegevens worden daar in de PLC opgeslagen. Deze gegevens zijn voor onderzoek naar mogelijkheden voor toekomstig peilbeheer met sturing op grondwaterstanden. Het voordeel van deze meetmethode is dat binnen de telemetrie-omgeving de grondwaterstandgegevens realtime aanwezig zijn. Middels beslissingondersteunende software is sturing op grondwater dan ook goed implementeerbaar.

Technische Specificaties


Groot_Salland

Op verschillende locaties werden er systemen voorzien als volgt

  • Radio op 433 MHz
  • Zonnepanelen
  • Analoge ingangssignalen van de leveltransmitters
  • Draadloos versturen naar PLC
  • Analoge uitgangssignalen naar PLC
  • PLC
  • Beheerssysteem op afstand

 


 

Terug naar overzicht