Naast Chili en Madagaskar is De Watergroep sinds enkele jaren ook actief in Suriname, waar ze in de kustgemeente Galibi een maatschappelijk project rond drink- en afvalwatervoorziening mee ondersteunden in samenwerking met de vzw Marowijne. 

Marowijne

De vzw Marowijne (= naam van de aangrenzende rivier) werd opgericht met als bedoeling de ondersteuning en ontwikkeling van het Surinaamse district (‘provincie') Marowijne via een reeks van initiatieven, waaronder de verbetering van de drinkwatervoorziening. Het district Marowijne is 4.627 km2 groot, maar telt slechts zo'n 20.000 inwoners. Galibi is een kustgemeente in dit district met ongeveeer 1.000 inwoners. De voertaal is Nederlands. Dit kustdrop is enkel per boot bereikbaar. Toegang tot veilig en voldoende drinkwater, het hele jaar door, is hier niet vanzelfsprekend. De lokale gemeenschap was al bijna 30 jaar op zoek naar een stabiele oplossing.

Drinkwatervoorziening

De Watergroep (business unit Industrie & Services) positioneert zich in dit drinkwaterproject in Galibi als waterexpert voor het luik drinkwater, en aansluitend ook voor het afvalwaterbeheer. In de periode 2008-2013 werden enkele werkbezoeken afgelegd tussen de verschillende betrokken partijen. Eind november 2013 trokken vijf medewerkers van De Watergroep naar Suriname om er de drinkwatervoorziening in het dorp Galibi helemaal af te ronden. De Watergroep bouwde eerder al (in mei 2012) een waterproductiecentrum met een capaciteit van 20 m³ per uur en zorgden voor de verbinding met het nieuwe distributienet.


De installatie voor grondwaterbehandeling werd recent aangepast door een Nederlandse contractor. Een degelijke installatie voor een debiet van 50 kubieke meter per uur, met onder andere automatisatie door middel van CimPro's TBOX. Een leuk detail, want De Watergroep zal de automatisatie in Galibi met hetzelfde type TBOX uitvoeren, zij het met nog iets meer opties (visualisatie op PC).

Opmerkelijk verder in dit WPC is dat de watervoorziening dagelijks enkele uren wordt stilgelegd. Omdat de watertoren buiten dienst is gesteld, betekent dit voor een groot aantal klanten, die niet over een eigen buffer beschikken, een onderbreking van de watervoorziening. Toch een andere kijk op dienstverlening of comfort dan men in Vlaanderen gewend is.


De Watergroep


De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen. Meer dan 1.400 medewerkers zijn dagelijks in de weer om via een netwerk van 30.000 kilometer leidingen water te leveren aan 175 gemeenten gespreid over West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Zo bedienen ze ruim 2,8 miljoen klanten en honderden bedrijven.