Gebiedsregeling bij Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

GebiedsregelingBijna de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en overstroomt als er geen waterkeringen zijn. Zonder goede dijken, gemalen, kaden, sloten, stuwen en andere waterstaatswerken zouden acht miljoen Nederlanders constant natte voeten hebben. Bescherming van het land tegen hoog water is daarom van het grootste belang.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verzorgt het beheer van oppervlaktewater in sloten, grachten en plassen , dijken en sluizen en de afvoer van het riool in Amsterdam, het Gooi en in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht. Het Hooghemraaschap voert deze taken uit voor de gemeente Amsterdam.Binnen de afdeling oppervalaktewater werd er recent een project gerealiseerd in de Noordelijke Vechtplassen. De Noordelijke Vechtplassen worden gevormd door de polders Hollandsch Ankeveen, Stichtsch Ankeveen en Kortenhoef, en de Blijkpolder en Spiegelpolder. Het peilbesluit voor deze gebieden stamt uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Dit besluit regelt hoe hoog het water in deze polders moet staan.


Project

Gebiedsregeling

In het kader van bovenstaand project werd de ganse gebiedsregeling van de Noordelijke Vechtplassen compleet geautomatiseerd. Op 3 verschillende locaties werd een nieuw besturingssysteem TBOX geplaatst voor het op afstand besturen van gemalen. Deze gemalen worden niet alleen bestuurd in functie van het lokaal waterpijl , maar ook afhankelijk van meerdere andere pijlmetingen. Elk pijlpunt werd eveneens uitgerust met een intelligente TBOX unit. Op regelmatige tijdstippen belt het TBOX systeem van het gemaal de bijhorende TBOX systemen van de pijlmetingen op om , om het waterpijl te meten op afstand. Hierna wordt er een berekening uitgevoerd , en wordt er beslist of het gemaal dient te pompen. Indien het pijl in een of méérdere pijlpunten te snel stijgt of daalt , zal de TBOX van het meetpunt, de TBOX van het gemaal opbellen, om een nieuwe bel en berekenings - sequentie te starten. Alle gegevens in TBOX worden gelogd , en beheerd door het bovengelegen table grabber pakket. Alle alarmen worden verstuurd naar het centrale Alert pakket , en van daaruit verder verstuurd naar de wachtsman. Bovendien kan men alle TBOX systemen beheren op afstand. Hiervoor is geen speciale software nodig.Vanuit elke PC kan men inbellen op elke TBOX.Hierin is een webserver aanwezig , waarbij men op afstand de nodige parameters kan instellen. Deze verbinding is beveiligd met naam en paswoord.

 

Technische Fiche

  • 15 x TBOX systemen met PSTN-GSM
  • Master/ Slave ( dubbel richting )
  • Communicatie met Hitachi PLC
  • Exor bedienpaneel
  • Ingebouwde datalogger
  • Versturen van SMS berichten
  • Beheer van historische gegevens in Table Grabber
  • Alarmbeheer in AlertDownload

Klik hier voor Brochure TBOX
Klik hier voor Brochure Alert

Terug naar referenties