Mobiele pompinstallatie voor Waternet


Mobiele pompinstallatieWaternet zorgt voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het waterpeil in sloten en vaarten. Daarnaast is DWR verantwoordelijk voor de riolering in de gemeente Amsterdam. In het kader van onderhoudswerkzaamheden werd een renovatie project opgestart aan de Stadhouderskade in “hartje” Amsterdam.

 


Project


Op en rond de Stadhouderskade vonden een aantal ingrijpende werkzaamheden plaats. DWR voerde een combinatie van rioolaanpassingen uit op de Stadhouderskade tussen het Zandpad/Tesselschadestraat en de Hobbemakade. In maart begon de aanleg van een nieuw hoofdriool en een persriool. Het hoofdriool vervangt het oude riool uit 1911 dat niet meer aan de Mobiele pompinstallatiecapaciteit voldeed. De persleiding werd voorzien om het rioolwater te kunnen afvoeren naar de nieuw te bouwen rioolwaterzuivering in het Westelijk Havengebied. BAM Infa leverde een aantal mobiele pompen , als voorlopige oplossing gedurende bovenstaande werkzaamheden. Het sturen en monitoren van deze mobile pompinstallatie werd uitgevoerd door Hoebe Techniek in water uit Beverwijk. Het betreft 2 pompsets , welke op afstand kunnen omgeschakeld worden. Totaal gaat het om zeven pompen van 32kW. Deze pompsets worden beheerd vanuit een mobile container. De TBOX bestuurt de pompen via een frequentieregelaar. Het instellen van de verschillende configuraties en het aanpassen van de parameters gebeurt op afstand. Bovendien worden er SMS boodschappen verstuurd naar een automatisch meldssysteem Messenger , welke de nodige watchtsmensen alarmeert, afhankelijk van de uurroosters. Tenslotte verstuurt het systeem op regelmatige tijdstippen e-mails met historische gegevens en rapportages. Deze e-mails worden zowel verstuurd aan de leverancier van de pompen als aan de eindklant.

 

Technische Fiche

 Mobiele pompinstallatie

  • TBOX met GSM
  • Communicatie met frequentieregelaar Vacon
  • Ingebouwde datalogger
  • Versturen van SMS berichten
  • Beheer van alarmen met Messenger
  • Beheer van historische gegevens met e-mail

 

 



Download

Klik hier voor Brochure TBOX

Terug naar referenties