Monitoren van oppervlaktewater bij Waterschap Reest en Wieden

Reest en WiedenHet waterschap Reest en Wieden zorgt in West Drenthe en Noordwest Overijssel voor de waterkwaliteit, de waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen. Het waterschapsgebied van Reest en Wieden is 137.500 ha groot. U vindt er natuur, landbouw, bebouwing en open water. In verschillende gebieden zijn op meerdere plaatsen watergangen gegraven of verbreed. Dit is gebeurd in het kader van Integrale Gebiedsontwikkeling. Het project heeft als doel het ecologisch systeem en de kwaliteit van het milieu in het beekdal te verbeteren.
De watergang dient op afstand bewaakt te worden. Hiervoor dienen er op verschillende locaties meetsystemen te worden voorzien , welke de standen van het oppervlaktewater monitoren en draadloos doorsturen naar een beheerssysteem. Uiteraard is hier geen stroom of telefoonlijn aanwezig. Hiervoor werden er op verschillende locaties draadloze LP300 dataloggers met GSM geïnstalleerd. Uniek aan het systeem is dat er geen zonnepaneel nodig is. Door de unieke combinatie van low-power technologie en de LP300 werkt het geheel kompleet op batterijen. Zelfs de sensoren worden gevoed vanuit de batterij.

 

Technische Specificaties

Reest en Wieden

Op verschillende locaties werden er meetbuizen voorzien als volgt:

  • Ingebouwde Niveautransmitter 4-20 ma
  • Transmitter gevoed vanuit batterij
  • Loggen van waterniveau voor en na de stuw
  • Ingebouwde loodbatterij
  • Autonomie van één tot 2 jaar
  • Geen zonnepaneel nodig
  • Ingebouwde datalogger van 50.000 waardes
  • Communicatie met GSM
  • Beheerssysteem ATIS van KWT


Reest en Wieden

 Download

Klik hier voor Brochure LP300 Datalogger

Terug naar overzicht