Opiniestuk Marcel Laes – CEO CimPro

Productielijn brouwerijDe media prijzen ‘slimme fabrieken’ de hemel in, maar de praktijk blijft helaas achter. Het valt mij dagelijks op dat het concept van het uitwisselen van gegevens via internet in de industrie op dit moment amper wordt toegepast. Blijkbaar zijn de voordelen (nog) te onbekend of hebben bedrijven last van koudwatervrees. 

Laatst bezocht ik een brouwerij. We liepen door de brouwzaal, bekeken het fermentatieproces en passeerden de afvullijnen. Tijdens het bezoek heb ik welgeteld vijf mensen op de productievloer gezien. De slag om de procesautomatisering is in de industrie duidelijk gewonnen; daar is niet zo veel meer te halen. De loonkosten zijn in de afgelopen decennia beperkt tot een absoluut minimum. Het is dus tijd voor een nieuw paradigma.


Energiemanagement

Energiebesparing

De nieuwe industriële revolutie betreft de inzet van ‘slimme fabrieken’. Dankzij het gebruik van internet kunnen processen [PTC1] met behulp van realtime gegevens worden beheerd. Vooral op het gebied van energie kan daarmee direct aanzienlijk worden bespaard. Met behulp van sensoren en meters kan het energieverbruik nauwgezet in kaart worden gebracht. Door het gebruik van industriële gateways, het automatisch uitlezen van meters en analytische software krijgen bedrijven realtime inzicht in het energieverbruik. Processen kunnen worden uitgevoerd op voordelige tijdstippen, maar ook een kostbaar lek in een persluchtleiding is zo snel opgespoord.

 

Productielijn

Asset management

Via het internet kunnen bedrijven ook hun asset management optimaliseren. Door het ‘slim’ inzetten van installaties kan bijvoorbeeld ook worden bespaard op beheer en onderhoud. Via meetgegevens kunnen lekkende leidingen, te hete motoren of vastlopende onderdelen snel worden getraceerd en gerepareerd. Daarmee kan het bedrijf grote schadeposten voorkomen en kan de levensduur van installaties aanzienlijk worden verlengd.

 

Alarmmanagement

Alarmmanagement

Via de ‘slimme fabriek‘ wordt ook het beheren en managen van alarmen een fluitje van een cent. Door het gebruik van smartphones en apps, krijgen gebruikers niet alleen informatie over het alarm, maar ontvangen ze ook andere relevante procesgegevens. Daarmee kan een operator de oorzaak van het alarm op afstand achterhalen. Sterker nog, via de smartphone kan hij op afstand het proces bijsturen en het alarm opheffen. Nachtelijke ritten naar de fabriek om een storing op te lossen, behoren daarmee grotendeels tot het verleden.

 

Goedkopere service

Ten slotte wordt ook het onderhoud van PLC’s die geleverd zijn door buitenlandse leveranciers een stuk eenvoudiger. De leverancier  kan voor het verlenen van service de PLC van buitenaf benaderen en de software aanpassen. Natuurlijk krijgt de machinebouwer dan alleen toegang tot de betreffende machine en niet tot alle andere systemen. Invoering van dit systeem kan direct een forse besparing op de servicekosten opleveren, doordat een servicemedewerker niet langer het vliegtuig hoeft te nemen voor periodiek onderhoud.

Tijdens de nieuwe industriële revolutie wordt de belofte van de ‘slimme fabriek’ omgezet in concrete projecten. Aan de vooravond van die revolutie is het wachten op de voorhoede die snapt dat het uitwisselen van meetgegevens het verschil gaat maken. Bedrijven die nu hun koudwatervrees overwinnen zullen in snel tempo een grote voorsprong krijgen op hun concurrenten. Mijn advies is niet te lang aarzelen en laat het koude water zijn verfrissende werk doen.

 

Marcel Laes,  General Manager

CimPro