Problematiek

Waterschappen en drinkwatermaatschappijen dienen metingen uit te voeren op open kanalen, overstort locaties of op inlaten van een boezem.  Op deze locaties zijn geen stroomvoorzieningen omdat men meestal te maken heeft met moeilijk bereikbare plaatsen, midden in het veld of zelfs zonder een stalen putdeksel.

Oplossing

CimPro introduceert voor deze problematiek de SonicSens batterijgevoede datalogger met een ingbouwde ultrasoon niveaumeting.  De fabrikant is Halma Watermanagement uit Groot-Brittannië, een bedrijf met gespecialiseerde ervaring op het gebied van deze technologie.

Voordelen

Met de SonicSens is de datalogger en de niveaumeting nu compleet geïntegreerd. Een bijkomend voordeel is dat er geen fysiek contact is tussen de sensor en het water. Zeker in een vervuilde omgeving is dit erg  belangrijk. Het meetprincipe is gebaseerd op geluidsgolven, welke verzonden worden. Door het tijdsinterval te meten tussen het verzenden en het ontvangen van de reflectie, kan men de waterhoogte  bepalen. Daarnaast is het stroomverbruik van het complete apparaat geoptimaliseerd.

Werkwijze

De SonicSens stuurt alleen stroom naar de ultrasoon sensor als deze een meting moet uitvoeren. De  meetfrequentie kan op afstand worden ingesteld. De SonicSens kan meer dan 170.000 waardes opslaan met tijds- en datumstempel. Deze gegevens worden verstuurd door de ingebouwde GPRS modem naar een FTP site van de klant, of optioneel naar een bijgeleverde server welke de data ontvangt, en de gegevens meteen exporteert naar een bestaande database. De server kan worden geïnstalleerd bij de klant, of is beschikbaar als dienst van CimPro. Hierbij zorgt CimPro voor het beheer en back-up van de gegevens en kunnen deze via het internet, op een beveiligde manier,  worden geëxporteerd naar een bestaande database.

Meer informatie in onze CimPro’s webshop.