Overall Equipment Efficiency (OEE) is bedacht door de Japanse automobielindustrie. OEE is een getal tussen 0 en 100, waarmee kan worden uitgedrukt hoe een productielijn presteert. Om de OEE van een machine te bepalen, zijn drie factoren essentieel.

  • Draait de machine of niet (beschikbaarheid)
  • Hoe snel draait de machine (snelheid)
  • Hoeveel producten voldoen aan de gewenste specificaties (kwaliteit)

 

OEE = Beschikbaarheid  x  Snelheid  x Kwaliteit

Als de lijn slechts de helft van de voorziene productietijd actief is, is de beschikbaarheid gelijk aan 0.5. Als de lijn slechts op 70%  van de voorziene snelheid draait, is de factor snelheid gelijk aan 0.7. En kwaliteit staat voor het percentage goede producten. De theorie is zeer eenvoudig, de uitvoering is meestal complexer.

 

Kosten besparen

Toch is er veel te halen met verbeterde lijnmonitoring. Een simpele rekensom maakt dat inzichtelijk:

Een productielijn van 10 miljoen euro is geen uitzondering. Met een levenscyclus van 10 jaar komt dat neer op een jaarlijkse afschrijvingspost van 1 miljoen euro, zeg maar 500 euro per uur. Een stilstaande productielijn brengt dat bedrag bij lange na niet op. Opgeteld met de kosten van een ‘werkeloze’ operator, verloren productie én te late leveringen leidt dat tot forse verliezen per uur. De meeste bedrijven monitoren wel de tijd dat een lijn stilstaat, maar weinig bedrijven hebben systemen bedacht om de oorzaak van de stilstand te monitoren en te verhelpen.


Monitoren oorzaken

Elke maandagochtend komen er dikke rapporten op tafel bij het wekelijkse managementoverleg tussen Hoofd Productie, Hoofd Techniek en Hoofd Logistiek. Meestal is bekend hoe lang een lijn uit productie is geweest, maar de exacte oorzaken zijn onbekend. Was de motor stuk? Was er niet genoeg productaanvoer? Heeft de operator de lijn stil gezet omdat de kwaliteit van het product niet acceptabel was? Vermoedens zijn er vaak wel, maar het blijft vaak koffiedik kijken.

 

Meten is weten

Met de huidige technologie is het vrij eenvoudig om een operator een gebruiksvriendelijke terminal ter beschikking te stellen. Met een aantal sneltoetsen kan hij de oorzaak van een storing meteen vastleggen. Deze gegevens kunnen samen met een aantal automatische metingen, zoals de lijnstatus en lijnsnelheid, worden opgeslagen in een online database. Zo krijgt het management nauwkeurige en correcte informatie over lijnstoringen en kan het adequate maatregelen treffen.

Ook grote plasmaschermen op de productievloer die real-time de rendementen tonen, geven de operator meteen feedback. Bijvoorbeeld over een oververhitte motor of een te lage temperatuur van een te verwerken grondstof. Een operator kan op basis van die informatie het productieproces bijsturen en meer uitval voorkomen.

Het invoeren van een OEE systeem is meestal niet moeilijk en het heeft ook een zeer snelle terugverdientijd. 

Waarom gebeurt het dan zo weinig?


Marcel Laes, CEO CimPro B.V.


Meer uitleg over mogelijkheden op het gebied van Productielijn Monitoring en/of OEE wenselijk?

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op