SkySparkHet Amerikaanse softwareplatform Skyspark waarmee gebouwen fors op energie en onderhoudskosten kunnen besparen, behoort wereldwijd tot de vijf beste 'smart systems'. Het Amerikaanse consultantsbureau Habor Research onderzocht meer dan 200 Internet-of-Things toepassingen en koos daaruit vervolgens de vijf slimste systemen. Skysparks, dat in de Benelux wordt geleverd door CimPro, behoort, volgens de onderzoekers, wereldwijd tot de top.


Habor Research maakte een analyse van meer dan 200 zogenaamde Internet of Things platformen.  Zij concluderen dat een groot aantal van die systemen niet echt 'slim' zijn omdat in de meeste gevallen relevante data niet 'real time' beschikbaar worden gesteld. De onderzoekers maken hier een vergelijking met de ontwikkeling van het telefoneren. In de beginjaren werden alle telefoontjes nog handmatig doorgeschakeld. Bij veel zogenaamde 'slimme' systemen worden data nog via bepaalde manuele/semi-manuele acties ingevoerd.


Beperkingen


SkySparkVeel Internet-of-Things platformen kunnen relevante informatie dus nog niet 'real time' beschikbaar stellen. Ook ontbreekt er op veel platformen cruciale informatie. Denk  bijvoorbeeld aan informatie over periodiek onderhoud uit handleidingen van de verschillende installaties. Habor Research wijst er verder op dat applicaties door alle gebruikers moeten kunnen worden ontwikkeld. Als alleen ICT-experts informatie kunnen aanleveren, werkt een systeem nooit optimaal. Ook moet er een koppeling zijn gelegd tussen verschillende disciplines. Alleen dan zal het mogelijk zijn om forse besparingen te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen het energieverbruik en de weersvoorspellingen.


Groei


SkySparkSkyspark voldoet, volgens de onderzoekers, aan alle eisen van een daadwerkelijk slim systeem. En daarom bestempelen de onderzoekers het systeem een van de meest innovatieve en veelbelovende spelers. Dat blijft overigens ook niet onopgemerkt. Wereldwijd neemt de impact van Skyspark gestaag toe. Inmiddels wordt SkySpark succesvol ingezet in verschillende processen zoals waterzuiveringen, brouwerijen, klimaatregelingen bij gebouwen enz.

 

 

Ja, ik wil meer weten over het SkySpark IoT platform

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op