Marcel Laes, CEO CimPro in vakblad 'XcO Magazine,  Maart 2016 


Smart IndustryWie er een beetje bij wil horen, neemt tegenwoordig al snel de woorden ‘Internet of Things’, ‘Smart Industry’ of ‘Industrie 4.0’ in de mond. Dankzij het gebruik van ‘Big Data’ denken we straks allemaal met een cocktail op het strand te liggen, terwijl de machines het werk opknappen. Is dat een utopie of schuilt er een kern van waarheid in? 

 

 

De media staan bol van de voordelen van het werken met ‘Big Data’ en een kritische noot is vaak ver te zoeken. Softwareleveranciers zetten fors in op de verkoop van softwarepakketten waarmee de industrie revolutionair zal veranderen, maar waarmee ze vooral ook hun eigen business veilig willen stellen. Vaak gaat het om forse investeringen die niet voor alle bedrijven zinvol zijn. Wie aan een fiets voldoende heeft, hoeft immers geen snelle Porsche aan te schaffen. Toch zie ik in de praktijk dat bedrijven de boot niet willen missen en dat zij onnodig, dure softwarepakketten aanschaffen.

 

Productielijn monitoring

Het analyseren van ‘Big Data’ is complex en zonder expertise van de interne bedrijfsprocessen zelfs onmogelijk. Om echt ‘smart’ te werk wilt gaan, is het stapsgewijs introduceren van ‘slimme’ technieken daarom veel verstandiger. Dat kan door prioriteit te geven aan concrete projecten met een interessante terugverdientijd. In de industrie is op korte termijn vaak veel winst te behalen met energiemonitoring, lijnmonitoring en alarmmanagement.

 

Een lek in een persluchtleiding kan op jaarbasis al gauw tienduizenden euro’s aanextra energie kosten. Via een simpele meter is een dergelijke lekkage echter snel op te sporen. Een andere mogelijkheid is het opsporen van piek verbruiken in het elektrisch- of gasverbruik, en zo aanzienlijke boetes vermijden van de energieleverancier. Ook het achterhalen van de oorzaken van een stilstaande lijn, levert vaak al snel forse winst op. Veel van deze oorzaken blijken in de praktijk namelijk makkelijk op te lossen. Verder kan ook het adequaat afhandelen van alarmen bij bedrijven veel kosten besparen, doordat installaties sneller weer in bedrijf kunnen worden genomen.

 

Met het installeren van slechts enkele meters en sensoren blijft het analyseren van de gegevens bovendien eenvoudig. Medewerkers kunnen wennen aan de nieuwe manier van werken en door het behalen van quick-wins worden zij vaak enthousiast. Voor een succesvolle transitie naar een ‘smart industrie’ is de betrokkenheid van medewerkers cruciaal. Door op kleine schaal te starten, wordt gaandeweg vanzelf duidelijk of verder investeren in meer meetapparatuur en uitgebreidere software zinvol is.

 

Wij adviseren onze klanten dan ook altijd om te starten met een goede fundering en niet met het dak. Een belangrijke voorwaarde voor een solide fundament is om te investeren in apparatuur die zich leent voor uitbreiding. De keuze voor open technologie is daarom essentieel. Door stap voor stap processen te optimaliseren, kan de bediening van een ‘slimme fabriek’ op termijn wellicht zelfs verhuizen naar een mobiele applicatie die ook vanuit een strandstoel kan worden bediend.

 

Meer info over 'Slimme Fabrieken'

Klik hier om CxO Magazine 150 digitaal te lezen.
Op pagina 38 treft u het artikel van Marcel Laes aan

CxO Magazine
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ja, ik wil meer weten over hoe ik concreet kan starten met Slimme Fabrieken.

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op