Smart Energy Connector Inzicht in energieverbruik van fabrieken en gebouwen is noodzakelijk om het verbruik te minimaliseren en daarmee kosten te besparen en uitstoot te verminderen. Veel  bedrijven vullen maandelijks  spreadsheets  in. Dit  volstaat  meestal  niet. Door het plaatsen van extra energiemeters krijgen  bedrijven  een  veel  nauwkeuriger  inzicht  in  energiestromen  en  kunnen belangrijke  besparingen  worden  gerealiseerd. Een energiemanagementsysteem helpt bedrijven aan hun MJA3-doelstellingen te voldoen. Met de Smart Energy Connector beschikt u over een kant-en-klare oplossing voor het uitlezen van energie- en klimaatmeters

Smart Energy Connector

De Smart Energy Connector is een eenvoudig energieregistratiesysteem. Het is een Plug & Playapparaat dat dagelijks inzicht geeft waar, hoeveel en op welk tijdstip energie verbruikt wordt. Het  verzamelt alle meetdata die lokaal opgeslagen worden. Met de ingebouwde webserver zijn de meetdata remote  te  benaderen  via  een  iPad,  Smartphone  of  laptop.  Op deze manier kan het energieverbruik exact toegewezen en eventueel   doorbelast  worden betreffende kostenplaatsen. Het stelt verantwoordelijken in staat om snel te handelen wanneer een significant verschil zichtbaar wordt in het verbruik.

Smart Energy Connector

De Smart Energy Connector ondersteund volgende functionaliteiten :

 

 • Uitlezen van pulsen
 • Uitlezen van kWh- en warmtemeters met Modbus
 • Uitlezen van klimaatparameters zoals temperatuur, CO2 enz
 • Ondersteuning van remote I/O via Modbus of Ethernet
 • Instellen van parameters via webinterface
 • Ingeven van data via webpanels of smartphone
 • Registeren en versturen van gegevens
 • Ingebouwde 3G router ( optioneel )
 • Beveilgde verbinding via Open VPN

 

Pulsen versus elektronische bus

Smart Energy ConnectorVele bestaande energiemeters zijn reeds uitgerust met een pulsgever. Dit is een goedkope en eenvoudige oplossing die meteen op de Smart Energy Connector kan worden aangesloten. Nadeel is echter dat indien de spanning wegvalt en achteraf weer terugkomt er een gat ontstaat in de meetgegevens. Bovendien is de lengte van de kabels beperkt afhankelijk van de sectie van de kabel en de frequentie van de pulsen. Voor het doorbelasten van energiegegevens is een elektronisch protocol aanbevolen.De Smart Energy Connector ondersteund standaard Modbus, wat een zeer populair protocol is bij energie- en klimaatmeters. Tal van digitale kWh meters zijn standaard uitgerust met Modbus.

 

MID Certificaat

Voor het doorbelasten van energiekosten dienen de energiemeters ijkwaardig te zijn. Dat is beter te garanderen als de energiemeter voldoet aan de MID (Measurement Instrument Directive) richtlijn. In deze richtlijn zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een fabrikant zich moet houden en waarop de meter uniform wordt geijkt. Alle ABB kWh meters van CimPro zijn MID gecertificeerd.

 

Niet alleen energie maar ook klimaat

Voor een gebouw zijn niet alleen de energie- maar ook klimaatparameters van belang. De temperatuur van het warmwater van de verwarmingsketel, de buitentempratuur en de temperatuur op de verschillende verdiepingen zijn maatbepalend voor de performance van een gebouw. Op de Smart Energy Connector kan u deze klimaatmeters eenvoudig aansluiten

 

Draadloos

Smart Energy ConnectorIn bestaande fabrieken en gebouwen dient men op verschillende plaatsen te meten. Afstanden kunnen erg lang worden, wat de installatie soms erg duur maakt. Met de Smart Radio Connector kan u gegevens van energie- en klimaatmeters inlezen en deze draadloos door sturen naar de Smart Energy Connector. De Smart Radio Connector hoeft niet in een kast te worden ingebouwd, maar kan meteen op een muur of zelfs buiten worden geïnstalleerd.

 

Ingebouwd Dashboard

Om de operators of bezoekers te informeren over de energie- of klimaatprestatie van een fabriek of pand is er in de Smart Energy Connector een gratis dashboard inbegrepen. Een eenvoudige SmartTV aangesloten op het Ethernet volstaat om dashboards te presenteren. Op het dashboard worden de verbruiken van het afgelopen jaar inzichtelijk gemaakt. Optioneel kan men als extra eyecatcher de gegevens aanvullen met verkeersinformatie of nieuwsberichten; welke live aangeleverd worden via internetkanalen

 

Versturen van e-mail en communicatie met uw favoriete Cloud platform

Smart Energy Connector

Alle opgeslagen gegevens worden verstuurd via e-mail in een CSV (comma-separated values) formaat. Deze files kunnen meteen worden ingelezen in EXCEL.Verder ondersteunt de Smart  Energy  Connector  de  meest gangbare  energiemanagementsystemen :  

 • SkySpark
 • Erbis
 • eSight
 • Metsens
 • EnergyAlert

 


Lees meer over het uitlezen van industriële energie- en klimaatmeters

 


 

Ik wil meer weten over over het uitlezen van industriële energie- en klimaatmeters

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op

 

Uitlezen van industriële energie- en klimaatmeters