Wat kan de zorg leren van de industrie?Thema’s als Lean Six Sigma, procesverbetering en kostenbesparing spelen al jaren in de industrie en vinden dankzij de toenemende bezuinigingen nu ook hun weg naar de gezondheidszorg. Want hoewel de verschillen groot lijken, zijn de overeenkomsten groter. En laten we eerlijk zijn: een keer een kijkje nemen bij de buren kan nooit kwaadBinnenste schil versus buitenste schil

De technische infrastructuur van een ziekenhuis of zorginstelling bestaat ruwweg uit twee delen: de binnenste en de buitenste schil. De binnenste schil betreft vooral de verzorgingssystemen zoals telemetrie voor hartpatiënten of de conditionering van een operatiezaal. Omdat het hier gaat over mensenlevens, zijn deze systemen onderhevig aan zeer strenge normen en zijn mogelijke leveranciers vrij beperkt. Integratie van systemen binnen deze binnenste schil gebeurt steeds meer, maar is niet altijd even eenvoudig over te nemen van de industrie.
De buitenste schil echter, zijn gebouwconditioneringssystemen zoals koeling, verwarming, verluchting, maar ook toegangscontrole en bijvoorbeeld waterzuivering. Deze buitenste schil leent zich uitstekend om technieken van de industrie toe te passen. Hier kunnen dankzij integratie en ver doorgedreven automatisering grote kostenbesparingen worden gerealiseerd. De grote vraag is waarom dat dan niet gebeurt?

Businessmodel industrie versus zorgsector

Binnen de industrie voert de eindklant de regie over automatiseringsprojecten. In het lastenboek staan een aantal criteria waar systeemintegratoren zich aan moeten houden. Welk communicatieprotocol is bijvoorbeeld toegestaan? Welke data moeten worden aangeleverd? Hoe moeten de data worden gelogd in een open database? Bovendien is er een heel duidelijke scheiding tussen productleveranciers en systeemintegratoren. Binnen de industrie komt het zelden voor dat de productleverancier ook de projecten uitvoert. En juist dat is een groot verschil met de zorgsector.
Projecten worden in de zorg namelijk wel vaak uitgevoerd door de productleveranciers van gebouwbeheerssystemen (GBS). Deze zorgen zowel voor het leveren als het configureren van de systemen. Omdat het complete systeem door één partij gebouwd wordt, zijn er ook weinig eisen in verband met de integratie van systemen en het delen van gegevens. De leverancier heeft het hier voor het zeggen. Hij bepaalt hoe het systeem werkt en in de meeste gevallen dient u uw eisen aan te passen aan de mogelijkheden van de door u gekozen leverancier. Bovendien wordt ook de service en het onderhoud uitgevoerd door diezelfde leverancier. Dat klinkt wellicht aanlokkelijk, maar brengt ook een afhankelijkheidspositie met zich mee.

Total Cost of Ownership en terugverdientijd

Wat kan de zorg leren van de industrieDe kostenposten in de totale levensduur van een ziekenhuis kunnen worden verdeeld volgens de verhouding: 1:10:100:1.000. 1 betreft het ontwerp, 10 de bouw, 100 beheer en onderhoud en 1.000 de personeelskosten. Dat betekent dat als je met een beter binnenklimaat de productiviteit met 1% verbetert, je de complete bouwkosten al hebt terugverdiend!
In moderne ziekenhuizen staat het comfort van de patiënten en de verzorgende staf centraal. We spreken dan ook steeds meer over een helende omgeving in plaats van over een zorginstelling. Naast de keuze van de indeling en aankleding van de ruimtes, heeft ook het klimaat een grote invloed op het welbevinden. We voelen ons immers pas goed als de temperatuur, het vochtgehalte en de CO2-waarden juist zijn. Bijkomend voordeel is dat door een geautomatiseerde analyse van kritische paramaters, ook de onderhoudskosten kunnen worden verlaagd. Filters in operatiezalen kunnen vervangen worden op basis van gebruikersuren of gewijzigde filterweerstand, en dus niet alleen op vaste tijdstippen. Door de integratie en het delen van gegevens kan monitoring plaatsvinden en zelfs automatisch een werkbon en bestelformulier gegenereerd worden. Systemen van verschillende fabrikanten moeten geïntegreerd worden en data uitgewisseld om daarmee een optimaal systeem te realiseren.

Automatische analyse van gegevens

SkySparkDoor alle data uit het ziekenhuis automatisch te analyseren, ontstaat inzicht in mogelijke fouten, de oorzaak daarvan, het tijdstip, de tijdsduur en de verbruikskosten. Met behulp van deze analyses worden onder meer de energieprestaties van de installaties in kaart gebracht en komen afwijkingen van het normale patroon direct aan het licht. Het is zelfs mogelijk om problemen te voorspellen en preventief onderhoud in te plannen. Als een verwarmingsketel excessief veel energie verbruikt, kan het goed zijn dat er een bepaald onderdeel defect is.

Op weg naar slimme ziekenhuizen

Slimme ziekenhuizenDe ziekenhuizen van morgen kenmerken zich niet alleen door de integratie van systemen, maar er zullen ook veel meer sensoren aanwezig zijn. Vergaderzalen worden automatisch gereserveerd, en in elke vergaderzaal is een aanwezigheidssensor aanwezig. Het systeem zal vergaderzalen toewijzen op basis van optimaal comfort en energieverbruik. Gebruikers kunnen hun werkomgeving en comfort aanpassen aan hun behoefte en eenvoudig hun collega’s in het gebouw terugvinden via hun smartphone. Dat scheelt veel tijd en ergernissen. Slimme ziekenhuizen worden daarnaast net als slimme gebouwen ecosystemen, waarin verschillende leveranciers met verschillende expertises data automatisch zullen uitwisselen. Eén leverancier kan immers onmogelijk al deze expertises in huis hebben, daarvoor evolueert de technologie veel te snel. Bovendien is het belangrijk dat u overzicht over het geheel houdt. Een open beheersysteem dat de integratie van verschillende leveranciers mogelijk maakt, is daarbij onontbeerlijk.

Conclusie

In de zorgsector liggen kortom ontzettend veel kansen voor automatisering en daarmee kostenbesparing. Een aantal obstakels zoals gesloten systemen kunnen vrij eenvoudig worden weggewerkt doordat zienhuizen en zorginstellingen de regie zelf in handen nemen. Zelf controle krijgen over het gebouwbeheersysteem, het brein van het gebouw. De plek van waaruit alle technische functies die zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat, worden aangestuurd. Ook dient in lastenboeken veel meer aandacht geschonken te worden aan het delen van de data van deze gebouwbeheersystemen met andere partijen en het integreren van alle aanwezige systemen en technieken in één systeem. Als meer functies worden samengebracht en op elkaar worden afgestemd, zal het optimalisatieproces nog sneller lopen en zullen de behaalde resultaten beter zijn. Daarbij is het belangrijk dat duidelijk wordt wie de eigenaar is van de data en welke data door de leverancier vrijgegeven moeten worden. Pas dan kun je daadwerkelijk stappen maken. 

 


Over de auteurs


Koen Somers – Priva

Koen SomersKoen Somers is Sales Manager Belux bij Priva Building Intelligence en is al meer dan 20 jaar actief op het gebied van HVAC-systemen. Na vele jaren aan de hydraulische zijde optimalisaties geïntroduceerd te hebben, was het een logische stap voor hem om ook extra aandacht aan comfort en gebruikerservaring te besteden. Koen is ervan overtuigd dat de open structuur van Priva zal bijdragen aan het samengaan van verschillende systemen binnen één gebouw of stadsomgeving.
Marcel Laes – CimPro

LaesMarcel Laes is medeoprichter en CEO van CimPro. Hij is industrieel ingenieur van opleiding en heeft meer dan 30 jaar ervaring met industriële automatisering bij verschillende Europese bedrijven. Bij CimPro heeft Marcel tal van projecten gerealiseerd in de wereld van het Industrial Internet of Things (IIoT), besturing op afstand en procesoptimalisatie. Hij gelooft in de kracht van samenwerking en is ervan overtuigd dat we door het delen van kennis en het toepassen van open systemen, pas echt stappen kunnen maken op weg naar een slimmere en daarmee betere wereld.

 


 

 Lees meer over slimme ziekenhuizen