Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Wateroverlast is onze grootste zorg voor de komende jaren. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren is hard nodig. Ook het Rijk moet daaraan ruimhartig bijdragen.”
 

Heverige buien

De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario’s pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Er is de afgelopen 10 jaar door de waterschappen al 1,5 miljard euro geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast, maar er zal nu een extra inzet van alle partijen nodig zijn.
 

Gezamenlijke aanpak

Hans Oosters: “Het klimaat verandert en dit vraagt om meer dan vrijblijvende maatregelen. De gezamenlijke overheden zullen fors extra moeten investeren om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Waterschappen zetten zich in voor maatregelen binnen het eigen watersysteem. En willen een helpende hand uitsteken naar gemeenten, particulieren en bedrijven om hen te helpen met oplossingen die wateroverlast op het land en op straat helpen verminderen. Van de Rijksoverheid en de provincie wordt gevraagd water een meer sturende rol in de ruimtelijke ordening te geven.

Het volledig voorkomen van wateroverlast is overigens onmogelijk, maar we kunnen wel schade zoveel mogelijk beperken door slimmer te bouwen en te ontwerpen.”
 

Klimaatproof bouwen

Het is daarbij belangrijk om klimaatproof (waterrobuust) te bouwen.

Hans Oosters: “In de nieuwe Omgevingswet moet de watertoets goed mee worden genomen. Het instrument moet minder vrijblijvend worden. Om in Nederland te kunnen blijven wonen en leven moeten we bij het bouwen meer rekening houden met het waterbeheer en klimaatverandering. Bij gebouwen moet de vitale infrastructuur niet in de kelder staan.

We moeten op zoek naar slimme maatregelen die ook andere doelen dienen. Een verlaagd aangelegd park in de stad kan naast een fijn park om in te recreëren, een prima waterberging zijn. Natuurontwikkeling in het landelijk gebied kan indien goed aangelegd, meer berging voor water en verbetering van de waterkwaliteit betekenen.”

Er zijn ook nog andere ‘beetjes die helpen’. Boeren kunnen bijvoorbeeld scheidingssloten terug aanbrengen, die tijdelijk overtollig water kunnen vasthouden. En burgers kunnen meehelpen door hun tuinen niet helemaal dicht te tegelen, zodat regenwater de grond in kan. Zie ook: onswater.nl.
 

Werken aan Deltaplan ruimtelijke adaptatie

In het Deltaprogramma 2017 staat: “Om de aanpak voor waterrobuuste en klimaatbestendige (her)ontwikkeling te versterken stelt het Deltaprogramma ook een Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie op, in aanvulling op het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater. Dat draagt bij aan overzicht, slagkracht en wederzijdse inspiratie.” (zie deltacommissaris.nl)

Het op te stellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie zal onderdeel zijn van het Deltaprogramma 2018 en moet volgend jaar met Prinsjesdag klaar zijn.

 


Lees meer over wateroverlast:

Waterlast beperken

Voorkomen recente wateroverlast is complex

Oplossingspagina CimPro over watermanagement

 


 

Ja, ik wil graag meer vernemen hoe wateroverlast te beperken met besturing op afstand?

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op