Waterschap Brabantse Delta bespaart fors met Alert

Brochure


Waterschap Brabantse DeltaZodra er op één van de zeventien rioolwaterzuiveringen van waterschap de Brabantse Delta in de avonduren iets hapert, gaat er automatisch een sms naar een operator met piketdienst. De operator moet de alarmmelding binnen een half uur via sms accepteren. Als dat niet gebeurt, wordt het alarm nog twee keer herhaald. Daarna wordt de sms automatisch doorgestuurd naar een collega. Als de storing is verholpen, wordt de betreffende installatie weer vrijgegeven door de operator. Pas dan wordt het alarm opgeheven. Brabantse Delta werkt al sinds 2007 naar tevredenheid met het Alert-systeem van CimPro. “Het systeem is efficiënt, betrouwbaar en bespaart daarom tijd en geld”, zegt Henri Maas adviseur energiemanagement en procesautomatisering bij het waterschap.
“Wij werken op onze rioolwaterzuiveringen met Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). Daarmee kunnen we realtime zien hoe de afzonderlijke installaties op de zuivering functioneren en ingrijpen als dat nodig is. Veel zuiveringen zijn onbemand en via dit systeem hebben we op afstand het zuiveringsproces centraal in beeld. Je kan het vergelijken met een verkeerstoren. Scada is goed in het weergeven van storingen, maar niet in het bellen naar een GSM, telefoon of smartphone. CimPro’s Alert kan dat wel en bewaakt ook de afhandeling van het alarm. Als waterschap hebben wij gedefinieerd bij welke (slechte) prestaties van een installatie een operator moet worden ingeschakeld en wanneer een alarm moet worden verstuurd. Hiervoor zijn de urgentieniveau’s urgent en niet-urgent 1 en 2 gedefinieerd, zodat de piketmedewerker alleen wordt opgeroepen als het echt nodig is”, vertelt Henri Maas.


Storingen

Waterschap Brabantse DeltaEen medewerker op rioolwaterzuivering Nieuwveer maakt al jaren gebruik van het systeem. “Hier hebben we geregeld te maken met storingen. Een pomp kan uitschakelen omdat hij te heet geworden is als gevolg van verstopping. Wij kunnen overigens zelf redelijk voorspellen wanneer zich een storing zal voordoen. Als het een lange periode droog is geweest en het gaat regenen, weten we vrijwel zeker dat er troep in de installaties komt. Het alarmsysteem werkt prima. Zodra je tijdens een dienst een melding ontvangt, loggen we eerst thuis in op Scada. Als de storing niet op afstand kan worden verholpen, gaan we naar de zuivering. Dankzij het systeem weten we ook precies op welke locatie de storing zich bevindt. Meestal is het euvel dan snel verholpen”, vertelt Antoon Buijnsters.

Flexibel


Adviseur Henri Maas roemt het programma ook om andere redenen. “Een voordeel van het Alert-pakket is het gemak waarmee een senior procesoperator het piketrooster kan aanpassen. Als iemand zich ziek meldt, hoeft hij slechts de naam van degene die de piketdienst over neemt te wijzigen. Dankzij de flexibiliteit van het pakket kan de software zonder problemen veranderingen in onze organisatie volgen. Vaak moet een organisatie zich aanpassen aan de beperkingen van een programma”, legt Maas uit. “Met de hulp van CimPro kunnen we de applicatie steeds opnieuw naar onze wensen laten modelleren. We denken er nu bijvoorbeeld over om de urgentieniveaus, niet-urgent 1 en 2 samen te voegen. CimPro heeft het onderscheid in niveaus destijds op ons verzoek ingebouwd, maar in de praktijk maken we daar amper gebruik van. Alert is verder een stabiel systeem en er is praktisch geen onderhoud nodig.”

Terugvallen op lokale systemen

Waterschap Brabantse Delta


Waterschap Brabantse Delta heeft gekozen voor een alarmeringssysteem met een back-up. Maas: “Dat betekent dat we op het hoofdkantoor een centraal systeem hebben, maar op alle afzonderlijke zuiveringen draait het programma ook lokaal. Daarmee zijn we minder kwetsbaar voor systeemstoringen. Overigens hoeven roosters slechts een keer te worden ingevoerd in het centrale systeem. Alle roosters op de zuiveringen synchroniseren automatisch met het centraal systeem. Als de verbinding tussen de zuivering en het centraal systeem wegvalt, merken operators hier niets van. Alarmen worden dan op basis van dezelfde roosters rechtstreeks vanaf de zuivering verstuurd. We kunnen dus altijd terugvallen op lokale systemen. Over die back-up zijn we heel tevreden.”

Beter beheersen van kosten

Waterschap Brabantse Delta“Een ander voordeel dat Alert biedt is de betrouwbaarheid. In het verleden ontstond er nog wel eens discussie of een alarmmelding wel of niet was ontvangen. Alert bewaakt de gehele alarmopvolging en maakt automatisch een logboek van alle ontvangen en verzonden berichten. Het gebeurde in het verleden wel eens dat een storing niet goed werd gemeld of opgevolgd werd, waardoor onnodig wateroverlast ontstond dat achteraf met vrachtauto’s afgevoerd moest worden. Nu kunnen we nagaan waar en waarom de alarmafhandeling gefaald heeft om ervan te leren zodat we het een volgende keer kunnen voorkomen Op die manier kan het waterschap onnodige kosten voorkomen”, besluit Maas.

Links

Brochure Waterschap Brabantse Delta bespaart fors met Alert

Alert

Terug naar overzicht