Een waterzuivering draait 24/7 in een continue proces en wordt steeds vaker aangestuurd vanuit een centrale regiekamer die niet altijd bemand is.

Alarmen gaan naar een alarmserver die beslist of een alarm urgent is en wie er een melding krijgt. Maar een centrale regiekamer heeft meer voordelen.
Het is ook mogelijk om pompen bij een laag energietarief in te zetten of gemalen op basis van weersvoorspellingen automatisch te laten draaien.

Toch aarzelen sommige waterschappen en drinkwaterbedrijven nog om over te gaan op centrale regie.

Onterecht want de efficiëntie, kwaliteit en veiligheid kunnen met behulp van moderne systemen in een centrale regiekamer uitstekend worden bewaakt.

Uit de studie ‘Water in Control’ van Witteveen en Bos en VHP Human Performance uit 2014 blijkt dat met de inzet van een centrale regiekamer een betere waterkwaliteit, een grotere efficiency en een verlaging van de kosten kan worden behaald.

Zeven waterschappen en drie drinkwaterbedrijven namen deel aan het onderzoek uit 2014. Daarvan beschikten vijf partijen reeds over een centrale regiekamer. Vier organisaties hadden een fysieke regiekamer en één organisatie werkte met een virtuele regiekamer. Als voordeel van de centrale regiekamer wordt door bijna alle deelnemers een verdere professionalisering genoemd. Kortere lijnen, een slagvaardigere organisatie, een duidelijk aanspreekpunt en snelle en adequate afhandeling van calamiteiten worden als grote voordelen gezien.

De watersector huivert echter voor de overstap naar centrale regiekamers omdat er minder zicht is op de lokale omstandigheden en het kan leiden tot minder betrokkenheid van lokaal personeel. Daarnaast is er angst voor de kosten van de ontwikkeling van een centrale regiekamer en voor het veranderde van takenpakket van medewerkers. Medewerkers van de buitendienst gaan binnendiensten draaien en in veel gevallen is in een centrale regiekamer ook een hogere opleiding vereist.


Automatische doormeldsystemen

Het is opvallend dat er in de watersector géén angst bestaat voor de veiligheid van onbemande systemen. En daarmee loopt de sector zeker tien jaar voor op de industrie. Overigens is die angst ook niet nodig, want onbemande waterzuiveringen zijn uitgerust met automatische alarm doormeldsystemen.

Met behulp van een geautomatiseerd alarm afhandelingssysteem kunnen meldingen op afstand worden afgehandeld.
Medewerkers met piketdienst krijgen storingen op hun mobiel via sms binnen. Als er een melding binnenkomt moeten zij de ontvangst direct bevestigen, want anders gaat de melding door naar een plaatsvervanger. De medewerker bekijkt of hij de storing van huis uit kan oplossen, zo niet dan gaat hij naar de zuivering om het probleem ter plaatse op te lossen. Zodra de storing is verholpen, wordt dat aan het systeem gemeld en is het incident afgehandeld. Dat bespaart niet alleen in de kosten, maar is voor de medewerkers ook veel prettiger.

Een bijkomend voordeel is dat alle alarmmeldingen worden gelogd. Dat betekent dat te allen tijde kan worden achterhaald wie een alarm heeft afgehandeld. In de praktijk ontstaat er wel eens discussie of en door wie een storing is afgehandeld. Met een geautomatiseerd systeem behoren dit soort discussies tot het verleden.

De deelnemers aan het onderzoek gaven bijna allemaal aan na te denken over een centrale regiekamer. Binnen de watersector is de opmars van de centrale regiekamer dan ook niet te stuiten. ‘Best Practices’ en goede track records zullen bijdragen aan een snelle overstap. De bemande afvalwaterzuivering zal de komende jaren bij het gros van de afvalwaterzuiveringen zonder enige twijfel tot het verleden gaat behoren.