Digitaliseren fabrieksvloerWhiteboards, briefkes en dikke stapels papier. In de industrie is het nog steeds vaker regel dan uitzondering. In een tijdperk waarin zelfs de koelkast en het koffiezetapparaat thuis klaar zijn voor optimaal gebruik is het in de industrie nu echt tijd voor een inhaalslag. Met het verzamelen van big data en slimme toepassingen zijn er met lage investeringen forse besparingen te realiseren. Aarzel dus niet langer en zet die whiteboards maar bij het groot huisvuil

Veel operators beginnen hun dienst nog altijd voor een planningsbord waarop de belangrijkste parameters van de productie worden bijgehouden. En vaak vult een operator die parameters aan het einde van zijn dienst nog snel even in, terwijl hij niet exact meer weet wat er enkele uren eerder precies mis ging. Bij veel bedrijven komen deze rapportages bij het wekelijkse managementoverleg weer op tafel. Op basis van stapels papier wordt dan vastgesteld hoe lang productielijnen hebben stilgestaan. Maar als het om de werkelijke oorzaken van de stilstand gaat, tast men in het duister.

 

Meten is weten


OEEMet de huidige technologie is het vrij eenvoudig om de prestaties van alle installaties real time te monitoren. Een operator kan dan via een gebruiksvriendelijke terminal de oorzaak van een storing met een paar sneltoetsen meteen vastleggen. Deze gegevens kunnen samen met een aantal automatische metingen zoals de lijnstatus en lijnsnelheid worden opgeslagen in een online database. Zo krijgt het management nauwkeurige en correcte informatie over lijnstoringen en kan het adequate maatregelen treffen.

Bijsturen

Grote plasmaschermen op de productievloer die real-time de rendementen tonen, kunnen de operators meteen feedback geven. Bijvoorbeeld over een oververhitte motor of een te lage temperatuur van een te verwerken grondstof. Een operator kan op basis van die informatie het productieproces bijsturen en meer uitval voorkomen. Daardoor kunnen de prestaties van een installatie sterk worden verbeterd.

 

OEE


Zwakste schakels

Dankzij het verzamelen van de gegevens kunnen ook over een langere termijn rapportages worden gemaakt van de belangrijkste storingsoorzaken. Zo wordt duidelijk waar de zwakste schakels in de fabriek zich bevinden. In de praktijk blijken dat vaak andere installaties te zijn dan eerder door het management werd verondersteld. Ook blijkt uit dit soort rapportages welke machines meer of preventief onderhoud vereisen. Bij bedrijven die slim zijn gaan monitoren, leidde dat in het verleden niet alleen tot lagere productiekosten, maar ook tot een verminderde productietijd.

Winst vergroten

Een simpele rekensom maakt inzichtelijk hoeveel er te besparen valt. Een productielijn van 10 miljoen euro is geen uitzondering. Met een levenscyclus van tien jaar komt dat neer op een jaarlijkse afschrijvingspost van 1 miljoen euro, zeg maar 500 euro per uur. Een stilstaande productielijn brengt dat bedrag bij lange na niet op. Opgeteld met de kosten van een ‘werkloze’ operator, verloren productie en te late leveringen leidt dat tot forse verliezen per uur. De investeringen zijn doorgaans erg snel terugverdient. Door de whiteboards buiten te gooien en over te stappen op een slim monitoringssysteem is dus snel veel winst te behalen.

 

 


Lees meer over het digitaliseren van de fabrieksvloer

 

 

Ja, ik wil meer weten over het digitaliseren van de fabrieksvloer

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op