We make your company smart

Wateroverlast beperken

7 sep. 2016 12:03:15

Haarvaten beter benutten

Artikel in 'Het Waterschap', vakblad voor waterschappen en waterbeheer
September 2016 

Wateroverlast ontstaat vaak op andere plaatst dan waar het zich verzameltDe recente wateroverlast heeft de watersector opnieuw gewezen op kwetsbaarheden in het watersysteem. Waterschappen zoeken naarstig naar oplossingen om ook in de zomer droge voeten te houden. Te nemen maatregelen hoeven niet altijd kostbaar te zijn. Met slimme oplossingen en een integrale aanpak valt er in de haarvaten van het watersysteem veel winst te behalen.

Door Esther Rasenberg

Lees meer

Marcel Laes, CEO CimPro op www.engineeringnet.be |  April 2016

Een van de voornaamste taken van een procesoperator is adequaat reageren op meldingen. Makkelijk gezegd, maar lastig uitvoerbaar. Procesoperators worden vaak overspoeld door alarmen.


Lees meer

Marcel Laes, CEO CimPro in vakblad 'XcO Magazine,  Maart 2016 

Smart Industry

 

Wie er een beetje bij wil horen, neemt tegenwoordig al snel de woorden ‘Internet of Things’, ‘Smart Industry’ of ‘Industrie 4.0’ in de mond. Dankzij het gebruik van ‘Big Data’ denken we straks allemaal met een cocktail op het strand te liggen, terwijl de machines het werk opknappen. Is dat een utopie of schuilt er een kern van waarheid in? 


Lees meer
per pagina
Google+