We make your company smart

Proces verbeteren Dana SpicerArtikel verschenen in Power Technics van oktober 2019


Net zoals Dana Spicer een begrip is in de wereld van hydraulische aandrijvingen voor off-highwayvoertuigen, zo is Luc Bovijn dat in ons vakdomein. Logisch dus dat BEMAS aan hem en het West-Vlaamse maakbedrijf dacht, toen zij dit voorjaar een ‘best practices tour’ doorheen ons land uitstippelden voor Noorse maintenance managers. Wij gingen mee op bedrijfsbezoek en zagen wat Bovijn – tegenwoordig elders werkzaam – er ondertussen al geïmplementeerd had

Lees meer

Presentatie CimPro op het ABB Update Event 2019 op 13 en 14 maart in Nieuwegein

Digitaliseren fabrieksvloerSlimme, verbonden fabrieken hebben de toekomst. En voor organisaties is het dan ook een must om de fabrieksvloer te digitaliseren en zo blijvend te voldoen aan de nieuwe marktbehoeften. Maar waar begin je en welke valkuilen zijn er? Dat er door het digitaliseren van productieprocessen veel winst te behalen valt, mag duidelijk zijn. Zo kun je immers sneller, kwalitatief beter,flexibeler, energie- en kostenefficiënter produceren.

Lees meer

Wateroverlast beperken

7 sep. 2016 12:03:15

Haarvaten beter benutten

Artikel in 'Het Waterschap', vakblad voor waterschappen en waterbeheer
September 2016 

Wateroverlast ontstaat vaak op andere plaatst dan waar het zich verzameltDe recente wateroverlast heeft de watersector opnieuw gewezen op kwetsbaarheden in het watersysteem. Waterschappen zoeken naarstig naar oplossingen om ook in de zomer droge voeten te houden. Te nemen maatregelen hoeven niet altijd kostbaar te zijn. Met slimme oplossingen en een integrale aanpak valt er in de haarvaten van het watersysteem veel winst te behalen.

Door Esther Rasenberg

Lees meer
per pagina
Google+