Download bovenstaande foto

eMetering, uitlezen van meters met SMS en Internet

Breda ,mei 2003; Het automatiseringsbedrijf CimPro uit Breda presenteert een nieuw concept voor het uitlezen van meters op afstand. Met het zogenaamde eMetering™ concept kan elke bestaande of nieuwe meter worden uitgerust met een meettransmitter die het signaal van de meter omzet in een SMS bericht. Deze intelligente meettransmitter kan communiceren op basis van pulsen of enig elektronisch protocol. In het SMS bericht kunnen ongeveer 140 meetwaardes worden opgeslagen. Deze berichten worden opgevangen door de internet portal www.eMetering.Biz waar de klant de volledige grafiek van de meter kan opvragen. Het eMetering concept is reeds succesvol toegepast in verschillende projecten in Europa, oa. Nederland, Duitsland, Zwitserland en Frankrijk.
eMitter™
In de markt zijn honderdduizenden meters in gebruik zoals elektriciteit- , gas-, en watermeters maar ook meters voor het registreren van niveaus in tanken, waterstanden, temperaturen etc. De meeste bestaande meters zijn niet uitgerust met een communicatie module. Voor het aflezen van de waarde moet iemand naar de meter toe. Dankzij de introductie van draadloze GSM netwerken is er een nieuwe en goedkope manier ontstaan om deze bestaande meters op afstand uit te lezen. De op SMS gebaseerde transmitter ; eMitter™ , kan communiceren met elke bestaande meter. De meeste energiemeters zijn uitgerust met een bestaande pulsuitgang waarop de eMitter™ kan worden aangesloten. Meer complexe meters zijn meestal reeds voorzien van een elektronische module, waarmede de eMitter™ on-line kan communiceren. De eMitter™ heeft reeds een groot aantal protocollen aan boord. Communicatie naar buiten toe is steeds gebaseerd op SMS , ongeacht de meter waarmede de eMitter™ communiceert. Voor locaties waar geen stroom aanwezig is, is een batterijgevoede eMitter™ beschikbaar. Dit is vooral interessant voor gasmeters en watermeters, waar de beschikbaarheid van elektriciteit vaak een probleem is.

Internet portal www.eMetering.Biz
Alle SMS berichten die door de transmitters worden verstuurd worden opgevangen door een internet portal. In één SMS bericht kan men ongeveer 140 meetwaardes opslaan. In de internet portal worden deze meetwaardes “uitgepakt” en in een relationele database gestopt met tijd- en datumstempel. Op deze wijze krijgt de beheerder een volledig verbruiksprofiel van de meter. Bovendien kan hij deze profielen eenvoudig beheren en exporteren. Op het portaal zijn tal van rapportagemogelijkheden aanwezig. De verbruiksgegevens zijn ook eenvoudig in te lezen in bestaande beheerssystemen van de klant , eventueel via internet. Hiervoor zijn tal van beveiligde interfaces aanwezig zoals VPN in combinatie met SSL.

Markten
Het eMetering™ concept kan ingezet worden in tal van bestaande markten. Na de liberalisatie van de energiemarkt, zijn tal van bedrijven geïnteresseerd in het uitlezen van meters op afstand, voor een beter en rationeler energiebeheer. Ook leveranciers van grondstoffen, zoals suiker, granulaten, olie etc. krijgen op deze wijze een online overzicht van de tankniveaus voor Just In Time leveren. Tenslotte zijn ook waterschappen en gemeentes steeds op zoek naar real-time informatie uit het veld voor het beheer van waterniveaus, registratie van overstort en beheer van gemalen op afstand.

CimPro
CimPro BV is leverancier van open besturingssystemen, bestaande uit goed integreerbare standaardproducten, gebaseerd op industriële standaarden. Een toenemend aantal leveranciers van industriële besturingssystemen conformeert zich aan deze standaarden. Hierdoor zijn steeds meer producten van verschillende fabrikaten onderling uitwisselbaar CimPro levert hard- en software, consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en after sales. Voor de telemetriemarkt biedt het bedrijf totaaloplossingen gebaseerd op open telemetriesystemen en beheerssystemen gebaseerd op Intranet Servers. Voor de realisatie van projecten werkt het bedrijf samen met verschillende door CimPro gekwalificeerde integratoren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

De heer Marcel Laes, General Manager CimPro BV
Smederijstraat 2, 4814 DB Breda
Postbus 3196, 4800 DD Breda


Telefoon (076) 531 77 88
Fax (076) 531 77 99
E-mail info@emetering.biz
Web www.emetering.biz