Veel gebouwen verbruiken onnodig veel energie en kunnen fors besparen. Door de belangrijkste thermische parameters van een gebouw op afstand te monitoren en de installaties optimaal in te regelen kunnen jaarlijks al gauw tienduizenden euro’s worden gewonnen. Ruim 11.000 gebouwen in Nederland maken intussen gebruik van een gebouwbeheersysteem (GBS), en komen in aanmerking voor deze innovatie.
Ook bij bedrijven die met een lokaal gebouwbeheersysteem werken, komt het nog steeds geregeld voor dat op afdelingen lichten branden, terwijl er geen medewerkers meer aan het werk zijn. De verwarming in het gebouw brandt volop, maar er is niemand in het gebouw aanwezig wegens vakantie bijvoorbeeld. Of het zonnetje breekt onverwacht door, maar de energie die de zonnepanelen op dat moment opwekken, wordt niet gebruikt en gaat dus verloren.


OPTIMAAL BEHEER

Natuurlijk is er ten opzichte van het verleden al een hoop verbeterd. Zo’n tien jaar geleden is er in veel gebouwen een beheersysteem geïnstalleerd en ingeregeld. Dankzij deze systemen hebben facilitair managers meer grip op het beheer van gebouwen. In de praktijk zie je echter vaak dat er sinds de introductie van GBS in een gebouw veel is veranderd. Er is bijvoorbeeld een andere indeling gemaakt van de ruimtes, er zijn lokalen bijgekomen en er liggen zonnepanelen op het dak. Maar in veel gevallen is het GBS niet aangepast aan deze veranderingen, waardoor het beheer niet optimaal is.


VERRASSINGEN

Door over te gaan op een slim meetsysteem is het onder meer mogelijk het energieverbruik op afstand te analyseren en bij te sturen. Door de belangrijkste thermische parameters te meten, kunnen afwijkende patronen in kaart worden gebracht. Dat leidt soms tot verrassingen. Zo kan het voorkomen dat in hetzelfde gebouw de verwarming en de koeling tegelijk draaien. Door alle relevante parameters ‘real time’ in de ‘cloud’ te monitoren, kunnen facilitair managers in dit soort gevallen direct bijsturen.


ONDERHOUD

Door alle data uit het gebouw te analyseren ontstaat automatisch inzicht in mogelijke fouten, de oorzaak, het tijdstip, de tijdsduur en de verbruikskosten. Een programma als Skyspark presenteert tal van analyses in grafieken en tabellen. Met behulp van deze analyses worden onder meer de energieprestaties van de installaties in kaart gebracht en komen afwijkingen van het normale patroon direct aan het licht. Het is zelfs mogelijk om problemen te voorspellen en preventief onderhoud in te plannen. Als een verwarmingsketel excessief veel energie verbruikt, kan het goed zijn dat er een bepaald onderdeel defect is.


COMFORT

Met behulp van een slim systeem kan een gebouw ook worden verwarmd op basis van de actuele temperatuur en weersvoorspellingen. In SkySpark zit een weermodule ingebouwd, die overal ter wereld de buitentemperatuur meet. Hierdoor kan het systeem op het juiste tijdstip beginnen met het verwarmen of koelen van het gebouw zodat het tijdig op de gewenste temperatuur is. Daarmee wordt het comfort van alle gebruikers verbeterd. Door alle beschikbare informatie te gebruiken, kan altijd worden gezocht naar een optimale temperatuur. Een graad meer of minder kan immers enorm schelen op de energierekening.


MAATWERK

Door een extra laag toe te voegen aan de huidige GBS-systemen kan dus een ware goudmijn worden aangeboord. Elke facilitair manager zou de mogelijkheden van een slim analysesysteem moeten onderzoeken en nagaan wat het voor hun gebouw kan betekenen. De introductie van een dergelijk systeem kan overigens nooit worden gekopieerd, maar is altijd maatwerk.

 

 

Wenst u meer info over 'slim energiebeheer' voor gebouwen?

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op