Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR)Vanwege de komende uitfasering van analoge telefoonlijnen en de trend naar realtime monitoring bij hoogwater was HDSR op zoek naar een partner die de verouderde telecommunicatie-infrastructuur kon vervangen door, moderne, op IP technologie gebaseerde, industriële routers.

 

Belangrijk bij de keuze van de leverancier was de beschikbaarheid van zowel draadloze routers op 3G, als bekabelde ADSL-systemen. Daarnaast waren factoren als robuustheid van de router, de temperatuurbestendigheid, de integratie met KPN ePacity en de lokale expertise van de leverancier essentieel.

HDSR heeft met enkele leveranciers duurzaamheidstesten uitgevoerd gedurende de zomer en winter. CimPro kwam met haar industriële routers van Geneko als beste uit de test. HDSR tekende eind 2013 met CimPro een vijfjarig raamcontract voor het leveren van 300 industriële routers met 3G en ADSL.

De eerste leveringen vonden plaats begin 2014.  Inmiddels is de uitrol volop aan de gang en zijn er meer dan 100 routers geleverd, geïnstalleerd en verbonden met het bovengelegen beheerssysteem van HDSR CAW en Actemium.

Wilt u meer weten over de werkwijze van dit project of over de industriële routers van CimPro? 
Neem contact op met één van onze consultants.