We make your company smart

Alarmmanagement infra | Mobiele alarmering, hogere bedrijfszekerheid

Gas-, water- en elektriciteitsbedrijven hebben te maken met tal van onbemande objecten op afstand. Dat geldt ook voor luchthavens, metro- en treinstations. Steeds vaker verrijzen hier dan ook meldcentrales om de installaties op afstand te bewaken. Daarmee verbeter je niet alleen om de veiligheid, maar kun je ook beheerkosten drukken. Het alarmmanagementsysteem van CimPro is hier perfect op zijn plek. Storingen worden automatisch geprioriteerd in classificaties. En vervolgens wordt met de Alert alarmdoormeldsysteem direct vanuit het systeem de desbetreffende monteur aangestuurd. 

Kenmerken en voordelen

Lagere beheerkosten door automatisch inroosteren van bereikbaarheidsdiensten

Eenvoudig te integreren met het bestaande procesautomatiseringssysteem

Hogere bedrijfszekerheid door automatisch alarmbeheer met fall-back-scenario

Lagere personeelskosten door mobiele alarmering

Verlaging telecommunicatiekosten door het gebruik van IP-technologie

Koppeling met PLC/SCADA

 Alert ondersteunt de koppeling met de meest gangbare PLC’s en SCADA systemen. Het systeem ondersteunt ook OPC A&E (OPC Alarms & Events); een communicatiestandaard voor het verwerken van alarmen. Het gebruik van de OPC A&E maakt de implementatie en beheer eenvoudiger.

 Inroosteren piketdiensten

Belangrijk voordeel is dat wachtdienstroosters vooraf in het systeem ingegeven kunnen worden. Afhankelijk van het type alarm en het tijdstip kan zo direct de juiste persoon gealarmeerd worden. En het is zelfs mogelijk om meerdere personen en teams te koppelen aan verschillende installaties. Om er zeker van te zijn dat er actie ondernomen wordt, dienen degenen die een bericht krijgen dit meteen te bevestigen. Als dit niet binnen een bepaalde vooraf ingestelde tijd gedaan wordt, informeert het systeem automatisch iemand anders. Ook genereert het automatisch rapportages.

Zekere alarmdoormelding

Bedrijfskritische alarmen dienen altijd aan de juiste persoon op tijd doorgemeld en opgevolgd te worden. Helaas kunnen technische componenten in de alarmdoormeldketen falen. Alert detecteert deze problemen en zoekt automatisch een alternatief pad, zodat de alarmen ten allen tijde aankomen.      

Lees meer over alarmmanagement voor de infra

 

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op

 

 

 

 


Google+