We make your company smart

Energie Management Industrie

 De industrie is verantwoordelijk voor ruim 35% van het totale landelijke energiegebruik. Inzicht in energieverbruik is noodzakelijk om het verbruik te minimaliseren en daarmee kosten te besparen en uitstoot te verminderen. Dit doet CimPro door o.a. het plaatsen van extra energiemeters. Door het meten van energieverbruiken toegewezen aan productbatches of aan de energieperformance van deelinstallaties krijgen bedrijven een nauwkeurig inzicht van het verbruik. Deze energiemonitoring levert direct het volgende op:

Uw voordelen:

Kostenbesparing door een nauwkeurig inzicht in de energieprofielen
Verbeterde concurrentiepositie door een directe kostentoewijzing
Betere inkoopvoorwaarden energie
Concrete managementstool door inzichtelijk maken KPI’s
Sterker imago door publicatie rapporten CO2 reductie

Energiemonitoring Industrie


Meten is weten

Veel bedrijven vullen maandelijks spreadsheets. Dit volstaat in de regel niet omdat er slechts een beperkt aantal energiemeters aanwezig zijn. Door het plaatsen van extra energiemeters krijgen bedrijven een veel nauwkeuriger inzicht in energiestromen. Belangrijke besparingen kunnen al direct worden gerealiseerd. Hiervoor dienen realtime gegevens beschikbaar te zijn. Deze zijn vaak al aanwezig in PLC’s en SCADA systemen, maar worden niet of nauwelijks inzichtelijk gemaakt. Door het automatisch uitlezen van meters hebben bedrijven continue inzicht in hun energieverbruik gebaseerd op nauwkeurige en accurate informatie. 


Integratie met PLC/SCADA

Energiemonitoring industrieOm de energieprestatie van processen te kunnen monitoren is het belangrijk om te beschikken over KPI’s ( Key Process Indicators). Voorbeelden hiervan zijn energieverbruik per ton eindproduct of elektriciteitsverbruik per m³ perslucht. Een deel van deze gegevens zijn reeds beschikbaar in het bestaande procesautomatiseringssysteem. Dankzij het gebruik van intelligente gateways met tal van interfaces naar bestaande PLC’s en SCADA pakketten, kunnen deze bestaande gegevens meteen worden geïntegreerd in het energie energiemonitoringsysteem. 


Energiebeheeersysteem

SkySpark voor de industrieDe verkregen gegevens worden meteen via een webportaal inzichtelijk gemaakt voor de gebruiker. Gebruikers krijgen direct inzicht in het energieverbruik door gebruiksvriendelijke grafieken, KPI’s en benchmarks.

In tegenstelling tot klassieke energiebeheerssystemen, waarbij de beheerder eerst talrijke rapporten dient te raadplegen, meldt het systeem meteen afwijkende patronen in het energieverbruik. In het pakket kan een groot aantal ‘Sparks’ worden gedefinieerd. Een Spark signaleert afwijkingen in het energieverbruik, wanneer deze optreed, de duur van het verbruik én de kosten. Voorbeelden van Sparks zijn sluipverbruiken, abnormaal energieverbruik buiten de productieuren of een verbruik veroorzaakt door een storing in de machine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lees meer over energiemonitoring industrie

 
Wenst u meer informatie over energiemonitoring?

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op

Google+