We make your company smart

Gebouwprestaties

We analyseren wat er fout gaat, wanneer, wat het heeft gekost en wat de oorzaak is

Tegenwoordig zijn gebouwen voorzien van complexe systemen en technologie. Van al deze systemen en techologie merken de gebruiker, beheerder en eigenaar weinig totdat er problemen zijn met het klimaat, de energierekening stijgt en de onderhoudskosten toenemen. We weten allemaal dat de presentaties van medewerkers drastisch zakken als het binnenklimaat niet goed is. Het kan te koud of te warm zijn. De luchtkwaliteit kan niet goed zijn, of het is te droog of te vochtig. Allemaal zaken die het comfort van de werknemers bepalen. Tegenwoordig worden gebouwen ontworpen zodat zij voldoen aan bepaalde energieprestaties. Waarom presteert het ene gebouw dan beter dan de andere? Ondanks alle technologie en de grote hoeveelheid data die deze compexe systemen produceren worden we niet wijzer. Meer data betekent niet per defintie meer informatie.

 

"We hebben toch een gebouwenbeheersysteem"

De grotere gebouwen in Nederland hebben een gebouwenbeheersysteem (GBS). Deze regelt het binnenklimaat en registreert in sommige gevallen ook de energieverbruiken. Opgelost zou je zeggen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter aangetoond dat 85% van de gebouwen in Nederland niet performen. Teveel problemen met het comfort en te hoge energieverbruiken. Het comfort heeft grote invloed op de prestaties van de medewerkers en een te hoog energieverbruik heeft financiële consequenties en invloed op de CO2 foodprint van een gebouw. Jarenlang is het goed inregelen van een GBS een sluitpost geweest. Gebouwen zijn daardoor vanaf het begin niet goed ingeregeld. Door tussentijdse aanpassingen werden de systemen vaak verder ontregeld. Onderhoud werd pas gedaan als het leed al is geschied.

"Van data naar informatie"

SkySpark


 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op plaatje hierboven voor meer details

De data om een gebouw beter te laten functioneren is vaak al aanwezig in de diverse systemen. Er wordt echter geen relatie gelegd tussen de gegevens onderling en zijn de systemen ontwikkeld om te sturen en niet om te analyseren. SkySpark transformeert data naar informatie en geeft automatisch aan wat er fout gaat, wanneer, wat het heeft gekost en wat de oorzaak is. Dit zonder ellelange rapporten met grafieken door te spitten. SkySpark laat alleen zien wat er mis door middels van Sparks en laat alle overtollige informatie achterwegen. Zo kunnen ook gebouwen onderling worden vergeleken en kan er worden gekeken, welk gebouw het beste presteert.

 

Besparingen

 

 

Met SkySpark kan tot wel 30% worden bespaard op de energierekening. Dit zonder dure en vaak onmogelijk bouwkundige aanpassingen. De besparingen zitten verborgen in uw gebouw en wij halen het eruit. Naast de energiebesparing bespaart u ook op het ziekteverzuim en bent u verzekerd van een optimaal klimaat om de performance van uw medewerkers te optimaliseren. Onderhoud aan de technische installaties is doelmatig, omdat we exact aangeven waar het fout zit en we kunnen vaak ook voorspellen wanneer er onderhoud nodig is.

Lees meer over gebouwprestaties

 
 
Kunnen we u helpen om uw gebouwen energiezuiniger te maken?

Wij helpen u graag met vrijblijvend advies op maat voor uw onderneming.

Neem contact op

 

Google+