We make your company smart

per pagina

per pagina

Alert is een alarmdoormeldsysteem voor het centraal beheren en versturen van alarmen. Alert ontvangt de binnenkomende alarmen vanuit één of meerdere bronnen , en verstuurt deze weer naar één of meerdere ontvangers.

 

Alert architectuur

 

Alert kan alarmen ontvangen vanuit onderstaande bronnen :

 

 • PLC’s
 • SCADA pakketten
 • Binnenkomende SMS berichten en e-mails
 • Binnenkomende IP berichten

Alert kan alarmen versturen aan onderstaande toestellen :

 

 • Semadigit
 • Semaphone
 • Analoog telefoontoestel
 • GSM
 • Smartphone

Escalatieroosters


Alert roosters

Uniek aan Alert is, dat de operator of wachtsman op voorhand kunnen ingeroosterd worden. In de Alarm Database van Alert kunnen bij elk alarm meerder telefoonnummers worden geprogrammeerd. Alert vormt het eerste nummer van de database. Bij elk alarm kan men eveneens een bevestigingstijd instellen. Binnen deze tijd moet de wachtsman de ontvangst van het alarm bevestigen. Indien deze bevestiging niet binnen een bepaalde tijd wordt ontvangen wordt automatisch het volgende nummer uit de database gebeld. Alert houd eveneens rekening met weekends , feestdagen, vakantieperioden, etc.

Integratie met SCADA

Transmissie van alarmen wordt in beperkte mate ondersteunt door SCADA pakketten. De functionaliteit is meestal beperkt tot het doorsturen van één of méérdere alarmen naar een toestel. De markt vraagt echter veel meer functies. Voor een betrouwbaar systeem dient men rekening te houden dat de gebruiker binnen een instelbare tijd bevestigd dat het alarm goed ontvangen werd. Men dient ook rekening te houden met escalatieroosters. Zondagmorgen dient men andere personen te verwittigen dan vrijdagnamiddag. Het Alert pakket voorziet in dezeontbrekende alarm functionaliteiten van SCADA pakketten. Het systeem heeft drivers naar oa onderstaande pakketten :

 • Cimplicity
 • Archestra Wonderware
 • WinCC OA
 • iFix
 • ControlMaestro

Bovendien ondersteund Alert OPC DA en OPC AE

Overzicht ondersteunde SCADA pakketten

Alertmobile


Alert mobile


Voor de mobiele gebruikers met smartphones is AlertMobile beschikbaar. Op de smartphone wordt een app geïnstalleerd. Met deze app kan de gebruiker :

 

 • Alarmen ontvangen
 • Alarmen bevestigen
 • Alarmen doorsturen
 • Status “ niet beschikbaar” activeren.


De communicatie tussen Alert en AlertMobile is gebaseerd op

 

 • SMS
 • WiFi
 • 3G

 

Onderstaand treft u een aantal brochures aan van Alert :

 

Er zijn geen video's beschikbaar op dit moment

Google+