We make your company smart

Energiemeters

CimPro biedt een uitgebreid gamma van electrameters en opnemers voor elektra-, gas-, water-, perslucht- en warmtemeters voorzien van een pulsuitgang.

De kWh meters kunnen worden voorzien van een pulsuitgang of een Modbus interface voor de automatische uitlezing- en registratie van de verbruiken voor bijvoorbeeld facturatie of het ontsluiten van de meetverbruiken naar een gebouwenbeheersysteem of energiemanagementsysteem.

CimPro biedt vier concepten aan om meetdata te ontsluiten, namelijk:

  • ABB kWh meters met een pulsuitgang of Modbus interface.
  • Wi-LEM draadloze kWh meters en draadloze pulsopnemers voor elektra-, gas-, water-, perslucht- en warmtemeters. Ideaal in situaties waar het aanleggen van bekabeling lastig is of de meetpunten zijn verspreid over een gebouw.
  • HWM draadloze pulsopnemers voor elektra-, gas-, water-, perslucht- en warmtemeters. Ideaal voor het overbruggen van langere afstanden in grote complexen en op uitgestrekte terreinen.
  • De Smart Radio Connector biedt draadloze Modbuscommunicatie voor in gebouwen en in het openveld.

Google+