We make your company smart

Energiemanagement software

SkySparkSkySpark is een energiebeheerssysteem met ingebouwde intelligentie. Met dit softwarepakket kan het energieverbruik van verschillende productielijnen en gebouwen online worden gemonitord. Deze gegevens worden meteen inzichtelijk voor de gebruiker door sprekende grafieken en rapporten.

SkySpark is een energiebeheerssysteem met ingebouwde intelligentie. Doelmarkt is de industrie en multisites. Met dit softwarepakket kan het energieverbruik van verschillende productielijnen en gebouwen online worden gemonitord. Deze gegevens worden meteen inzichtelijk voor de gebruiker via een webportal.

 

SkySpark

 

Verbruiksgegevens van verschillende locaties kunnen door benchmarking meteen met elkaar worden vergeleken. In tegenstelling tot klassieke energiebeheerssystemen, hoeft de gebruiker niet zelf op zoek naar afwijkende patronen in het energieverbruik. In het pakket kan een groot aantal 'sparks' ( Engels voor 'vonk') worden gedefinieerd. Voorbeelden van sparks zijn :

 

  • Koeling en verwarming draaien samen
  • Verlichting parking is actief gedurende de dag
  • Energieverbruik is Kwh/Ton geproduceerd product hoger dan de norm

Dankzij de bovenstaande 'energieregels' wordt de energiebeheerder meteen geattendeerd op afwijkingen t.o.v. de standaarden en krijgt hij een e-mail met de oorzaak van het alarm. Door gebruik te maken van de laatste nieuwe Java technologieën kan SkySpark ook grote hoeveelheden data verwerken. Projecten met duizenden meetpunten werden reeds gerealiseerd. Bovendien kan het systeem niet alleen draaien op Windows, maar ook op Linux en Apple. De gebruikersinterface is compleet webbased en HTML5 compliant. Dit heeft het grote voordeel dat zowel PC- als smartphone- gebruikers het systeem kunnen raadplegen. Binnen het SkySpark-systeem is een compleet dashboard geïntegreerd. In één oogopslag krijgen gebruikers een overzicht van de KPI’s (Key Performace Indicater) van verschillende locaties of productielijnen.

Architectuur

SkySpark architectuur


SkySpark wordt geïnstalleerd op een centrale server. Deze server kan worden geïnstalleerd binnen een pand, of centraal op het internet. Energiedata van verschillende bronnen worden naar de SkySpark-server verstuurd. Hiervoor zijn verschillende importmogelijkheden. Dataloggers op afstand versturen op regelmatige tijdstippen gegevens naar de SkySpark-server, in het CSV-formaat (Comma Separated Value). Als alternatief kunnen oBIX-files (Open Building Information Xchange) worden ingelezen. oBIX is een standaard gebaseerd op XML en webservices en wordt ondersteund door verschillende fabrikanten van open controllers en gebouwbeheerssystemen. Tevens kunnen ook data worden ingelezen vanuit bestaande databases. De binnenkomende gegevens worden meteen geïndexeerd en opgeslagen in de interne database van SkySpark. Het opslagformaat is geoptimaliseerd voor het snel verwerken van zeer grote hoeveelheden data. Historische gegevens worden meteen gepresenteerd door gebruiksvriendelijke trendgrafieken. In SkySpark is een weermodule inbegrepen, zodat grafieken genormaliseerd worden met graaddagen. Trendgrafieken kunnen meteen worden geëxporteerd naar Excel of PDF.


Energieregels


Klassieke energiebeheerssystemen genereren heel wat grafieken, tabellen en rapporten, maar de energiebeheerder moet deze gegevens zelf interpreteren om op basis daarvan beslissingen te kunnen nemen. Voor het definiëren van de SkySpark-regels is een gebruiksvriendelijke ‘scripting’-taal aanwezig. Op regelmatige tijdstippen wordt de database doorlopen en worden afwijkende patronen opgespoord. Bij het optreden van een afwijking wordt meteen een e-mail verstuurd naar de energiebeheerder. Meer en meer energiebeheerders zijn zich reeds bewust van de noodzaak om meer te meten. Hierdoor krijgen ze echter veel meer gegevens te verwerken. Gebruikmaken van een geautomatiseerd hulpmiddel om afwijkende patronen op te sporen, is een belangrijke innovatie en erg vernieuwend, vooral voor complexe industriële installaties en multisites.


Modulaire opbouw


SkySpark heeft een modulaire opbouw. De volgende modules zijn beschikbaar :

 

  • Energiemodule
  • KPI-module
  • Historische module
  • Energiemodule

Met de energiemodule krijgt men rechtstreeks toegang tot specifieke energiegegevens site per site of lijn per lijn. Voor industriële applicaties worden de gegevens gepresenteerd als ruwe data, energieverbruik/ productielijn , energieverbruik/ton geproduceerd product enz. Voor gebouwen worden deze gegevens gepresenteerd als ruwe data, energieverbruik/m2 vloeroppervlak , energieverbruik/graaddag enz


KPI-module

SkySpark KPIMet deze module krijgt men meteen een overzicht van de KPI (Key performance indicators) van de productielocatie of het gebouw. Men krijgt een grafische voorstelling hoeveel deze KPI afwijkt van de vooraf ingestelde standaard.

Historische module

SkySpark databaseMet de historische module worden de energiegegevens gepresenteerd in een grafiek of in een tabel. Deze gegevens zijn eenvoudig te exporteren naar Excel, PDF of HTML. Deze rapporten kunnen automatisch worden gemaild.

Google+